17 december 2012

Dekkingsgraad november: 122%

Voor (ex-)IBMers met een DB-pensioen en iedereen die een IBM-pensioen ontvangt
De dekkingsgraad is eind november iets gedaald, naar 122%. De daling heeft te maken met nieuwe cijfers voor de levensverwachting. Deze cijfers gebruiken wij om de pensioenen te berekenen. Mensen leven gemiddeld steeds langer; dit betekent dat we de pensioenen langer moeten uitbetalen. Voor de toekomst moeten we dus meer geld in kas hebben. Het effect daarvan is te zien in een dalende dekkingsgraad.

Grafiek dekkingsgraad november 2012

Over de dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen(het geld dat we in kas hebben) en de verplichtingen (de pensioenen die we moeten uitbetalen). Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. De wet stelt dat een pensioenfonds minimaal een dekkingsgraad van ongeveer 105% moet hebben.