19 december 2012

Verbod op investeringen in clustermunitie

Op 1 januari 2013 gaat een nieuwe wet in op het gebied van verantwoord beleggen. Het is dan voor institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen) wettelijk verboden om direct te investeren in bedrijven die clustermunitie produceren, verkopen of distribueren. Het SPIN-bestuur heeft hiervoor een zogenoemde uitsluitingslijst vastgesteld. SPIN zal niet langer investeren in de bedrijven die op deze lijst staan. De lijst gaat ook per 1 januari in.

Met de lijst wordt aangesloten bij onze huidige engagement-activiteiten. De lijst geldt voor bestaande en nieuwe investeringen. Concreet gaat het om:

Uitsluitingslijst clustermunitie januari 2013
Het uitsluiten van beleggingen in clustermunitie sluit aan bij ons beleid van duurzaamheid, daarnaast wordt hiermee aan de wettelijke voorschriften voldaan.