14 januari 2013

Dekkingsgraad december: 124%

Voor (ex-)IBMers met een DB-pensioen en iedereen die een IBM-pensioen ontvangt

Eind december is onze dekkingsgraad op een voorlopige eindstand uitgekomen van 124%. Mede op basis van dit resultaat heeft het SPIN-bestuur besloten om per 1 januari 2013 de pensioenen te verhogen.

Update maart 2013: de definitieve eindstand is uitgekomen op 123%.

DG dec 2012

Het afgelopen jaar hield de financiële crisis aan en bleven veel Nederlandse pensioenfondsen in zwaar weer verkeren. De regering kwam met meerdere maatregelen. De dekkingsgraad van SPIN bleef gedurende het jaar redelijk stabiel rond de 120. De stand per jaareinde van 124% is een voorlopig cijfer. Omdat wij momenteel nog bezig zijn om alle gegevens en cijfers te verwerken, kunnen we nog geen definitieve eindstand van de dekkingsgraad geven. Deze eindstand kunt u later dit kwartaal vinden op onze website.

Over de dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen(het geld dat we in kas hebben) en de verplichtingen (de pensioenen die we moeten uitbetalen). Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. De wet stelt dat een pensioenfonds minimaal een dekkingsgraad van ongeveer 105% moet hebben.