18 februari 2013

Dekkingsgraad januari daalt naar 118%

Voor (ex-)IBMers met een DB-pensioen en iedereen die een IBM-pensioen ontvangt

Eind vorige maand is onze dekkingsgraad iets gedaald ten opzichte van december vorig jaar. De daling heeft te maken met het toekennen van een toeslag voor 2013. Door de toeslag daalde de dekkingsgraad ongeveer 2%. De rest van de daling is toe te schrijven aan de resultaten op de beurzen en de ontwikkeling van de rente: die steeg weer. Door de stijging daalde de waarde van de lange obligaties en de renteafdekking.

dekkingsgraad jan 2013 op 118%
Over de dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen (het geld dat we in kas hebben) en de verplichtingen (de pensioenen die we moeten uitbetalen). Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. De wet stelt dat een pensioenfonds minimaal een dekkingsgraad van ongeveer 105% moet hebben.