07 maart 2013

Nieuwe parameters PensioenPlanner

De SPIN PensioenPlanner geeft een zo realistisch mogelijke inschatting van de waarde van uw IBM-pensioen. Om dat te kunnen, werkt de Planner met aannames die wij regelmatig aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Aan het begin van elk jaar zorgen we ervoor dat de Planner rekent met een eventuele toeslag en de aangepaste franchise voor dat jaar. Wanneer er nieuwe cijfers rondom de levensverwachting in Nederland bekend zijn, verwerken we die ook in de Planner. Naast deze aanpassingen zijn vandaag ook de aannames voor rekenrente, salarisontwikkeling en bonus (GDP) gewijzigd.

De rekenrente is van belang voor het inschatten van pensioen op (de langere) termijn. Hoe lager de rente, hoe minder pensioen u kunt inkopen met uw DC-kapitaal. De rente hebben we met deze update naar omlaag bijgesteld (naar 2,4%); dit is het percentage dat onze toezichthouder AFM voorschrijft voor het pensioenoverzicht dat u in april van ons ontvangt.

Naast de rekenrente zijn het GDP-percentage en de salarisontwikkeling standaard op 0% gezet. Dit kunt u zelf naar uw wensen aanpassen in de tab ‘Simulatie’.