21 mei 2013

Lager DC-uitzichtpensioen op uw overzicht

Voor iedereen die een DC-pensioen bij SPIN opbouwt of heeft staan

DC-stempeltje In een eerder bericht lieten we u weten dat de pensioenoverzichten over 2012 weer bij u op de mat waren gevallen. Hierbij meldden we dat het pensioen dat u straks kunt inkopen met uw DC-kapitaal, lager uitvalt dan vorig jaar. Dit ondanks dat uw DC-kapitaal vorig jaar in waarde steeg vanwege positieve rendementen op uw beleggingen. Het klinkt tegenstrijdig: meer pensioenkapitaal, maar u kunt er minder pensioen voor inkopen bij een verzekeraar. Hoe dit kan, leggen we hieronder uit.

Ieder jaar ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht. Dit overzicht wordt door alle Nederlandse pensioenuitvoerders op dezelfde manier opgesteld en berekend, zodat u meerdere overzichten met elkaar kunt vergelijken en optellen. Onze toezichthouder AFM schrijft voor hoe we dit moeten doen en berekenen.

De afgelopen jaren hebben wij een bepaalde rekenrente moeten gebruiken om aan u voor te rekenen hoeveel pensioen u straks ongeveer kunt inkopen met uw DC-kapitaal. Deze rekenrente (4%) is te hoog gebleken: in de praktijk was de rente fors lager. De AFM heeft daarom dit jaar een aanzienlijk lagere, maar realistischer rekenrente (2,4%) voorgeschreven. Door het aanpassen van de berekening, komt uw in te kopen pensioen lager uit op het overzicht; ondanks de positieve rendementen.

Wij hebben ons te laat gerealiseerd dat dit impact zou hebben op uw uitzichtpensioen. We vinden dit erg vervelend, want u werd hierdoor plotseling geconfronteerd met een fors lager bedrag onder de streep. En ook al kunnen we in de praktijk weinig aan de rekenregels doen, we zullen dit een volgende keer eerder en beter aan u melden en uitleggen.

Lees meer over het effect van rente op uw DC-pensioen