27 juni 2013

Weergave van uw DC-pensioen in PensioenPlanner

Voor IBMers die een DC-kapitaal opbouwen

Zoals u waarschijnlijk weet, is het in de DC-regeling van tevoren niet vast te stellen hoeveel DC-kapitaal u heeft opgebouwd wanneer u met pensioen gaat. Ook weten we vooraf niet hoeveel pensioen u daar mee kunt inkopen bij een verzekeraar. Dit hangt van een behoorlijk aantal onzekere factoren af, zoals de hoogte van de premies, rendementen en inkooptarieven van verzekeraars. Toch proberen we u een zo goed mogelijke inschatting te geven van uw DC-pensioen in de PensioenPlanner. Hiervoor hebben we bepaalde aannames gedaan, waardoor uw DC-pensioen wordt weergegeven binnen een geschatte marge.

In de Planner ziet u een groene en een rode lijn staan, met een zonnetje en een regenwolkje erbij. De lijnen geven een boven- en ondergrens aan van de geschatte marge. Boven de grafiek ziet u de bedragen van de boven- en ondergrens weergegeven. De berekeningen zijn gebaseerd op een waarschijnlijkheid van 95%.

Over het algemeen geldt: hoe verder u verwijderd bent van uw pensionering, hoe onzekerder de factoren en hoe groter de marge. Bent u ouder, dan is de marge kleiner. We maken gebruik van gegevens die op dit moment bij ons bekend zijn, en doen daarmee een voorspelling voor de toekomst. Hoe verder weg die toekomst ligt, hoe minder precies de inschatting.