18 juli 2013

Dekkingsgraad juni gedaald naar 118%

Voor (ex-)IBMers met een DB-pensioen en iedereen die een IBM-pensioen ontvangt

De daling wordt veroorzaakt door lagere aandelen koersen en door de hogere rente. De rentestijging heeft direct een negatief effect op de marktwaarde van obligaties en renteafdekking. Ook de verplichtingen dalen, maar minder. Dit komt doordat hiervoor een driemaands gemiddelde rente gebruikt wordt. Dit zorgt voor een vertragend effect.

plaatje dekkingsgraad per eind juni 2013

Over de dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen (het geld dat we in kas hebben) en de verplichtingen (de pensioenen die we moeten uitbetalen). Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. De wet stelt dat een pensioenfonds minimaal een dekkingsgraad van ongeveer 105% moet hebben.