30 augustus 2013

Nieuwe pensioenafspraken: wat verandert er vanaf volgend jaar?

Zoals u wellicht weet, zijn er in Den Haag nieuwe afspraken gemaakt over pensioenen. Dit was vanaf begin dit jaar al merkbaar: de AOW gaat sinds januari geleidelijk later in. Vanaf volgend jaar is een aantal nieuwe fiscale maatregelen van kracht. Daarna gaan in 2015 verdere maatregelen in, waarvan de details nog ingevuld moeten worden.

Dit betekent dat IBM de pensioenregelingen gaat aanpassen. Momenteel is een werkgroep bezig met het vormgeven van de aanpassingen. We hopen u hierover eind dit jaar of begin volgend jaar meer over te kunnen vertellen.

Wat gaat er op korte termijn gebeuren?

Met de nieuwe maatregelen gaat vanaf volgend jaar in ieder geval een aantal onderdelen aan uw pensioen veranderen:

  • De leeftijd waarop de AOW ingaat, gaat verder omhoog. Wordt u dit jaar of volgend jaar 65 en gaat u met pensioen, dan krijgt u met 65 jaar gewoon uw IBM-pensioen. De AOW krijgt u één of twee maanden later. In de jaren daarna wordt dit ‘AOW-gat’ steeds groter.
  • De leeftijd waarop uw dienstverband eindigt, neemt toe in lijn met de AOW-leeftijd. En de pensioenleeftijd in uw pensioenregeling loopt daar dan ook gelijk mee op. Als u bij IBM werkt, dan werkt u langer door en gaat u later dan 65 jaar met pensioen.
  • Zowel DC- als DB-deelnemers gaan per jaar minder pensioen opbouwen. De details hierover zijn nog niet bekend.
  • Het pensioen (DB en DC) dat u vanaf 2014 opbouwt, gaat niet automatisch meer in op een standaardleeftijd, zoals bijvoorbeeld 67 jaar. Wanneer dit pensioen ingaat, wordt afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting. Als de levensverwachting voldoende stijgt, gaat de pensioenleeftijd verder omhoog.

Hoe de wijzigingen er precies uit gaan zien is op dit moment nog niet duidelijk. Er moet afgestemd worden met het IBM management, IBM Corporation, de IBM GOR, het SPIN-bestuur en de Deelnemersraad. Dit kan enige tijd duren. Zodra er meer duidelijkheid is, leggen we u graag alles uit. Eind dit jaar of begin volgend jaar kunt u de details van ons verwachten, en kunt u uiteraard bij ons terecht met uw vragen.