19 september 2013

Verantwoord beleggen | update H1 2013

SPIN maakt op verschillende manieren werk van verantwoord beleggen. Eén daarvan is op het gebied van engagement. Engagement is het aangaan van de dialoog met ondernemingen die slecht scoren op criteria voor duurzaam en verantwoord beleggen.

Wij hebben een externe partij ingehuurd die de engagement namens ons uitvoert. Deze partij, Hermes EOS, doet dit ook namens andere pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Door gezamenlijk op te treden, is de engagement effectiever.

De activiteiten van het afgelopen halfjaar zijn terug te lezen in de rapporten (zie onderaan dit bericht) die onze partij heeft gepubliceerd. Hierin leest u onder meer over bestuur, milieu en de ramp in de kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh. 

Bestuur

Bestuurlijke issues kunnen verschillende onderwerpen beslaan. Denk aan omkoping en corruptie. Niet alleen slecht voor het bedrijf zelf, maar ook voor de maatschappij en de markt. Ook onafhankelijk bestuur staat hoog op de agenda, voorbeelden daarvan zijn te vinden in de beschreven cases in Japan en Zuid-Amerika. Onafhankelijk bestuur en accountability hebben hun weerslag op de bedrijfscultuur en daarmee op de groei en de winst van een onderneming. 

Milieu en klimaatverandering

In het rapport over het 2e kwartaal staat beschreven dat de focus hierop lijkt te verslappen onder invloed van de economische malaise en de neiging naar kortetermijndenken. 

Case: Rana Plaza, Bangladesh

De beelden van de vele doden en gewonden die vielen bij het instorten van deze kledingfabriek schokten de wereld. Deze ramp stond niet op zichzelf, maar legde (wederom) de fragiele opzet bloot van de kledingindustrie. Sinds de ramp wordt steeds meer aandacht besteed aan structurele oplossingen in de kledingindustrie in Bangladesh.

Lees meer (pdf)

Rapport eerste kwartaal

Rapport tweede kwartaal