07 oktober 2013

Dekkingsgraad stijgt naar 123%

Eind september is de dekkingsgraad iets hoger uitgekomen dan de maand ervoor, op 123%.

dg 2013 09

Over de dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen (het geld dat we in kas hebben) en de verplichtingen (de pensioenen die we moeten uitbetalen). Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. De wet stelt dat een pensioenfonds minimaal een dekkingsgraad van ongeveer 105% moet hebben.