14 oktober 2013

Nieuwe versies reglementen

De reglementen voor het BasisPensioen en FlexPensioen zijn geactualiseerd. U kunt hier de laatste versies bekijken en downloaden. 

Hieronder ziet u wat er veranderd is:
  • Artikel 16: methode van inhaaltoeslag gekoppeld aan de dekkingsgraad

  • Artikel 22: aanpassing pensioeningangsdatum als gevolg van verschuiving van de AOW-ingangsdatum

  • De basisbedragen 2013 zijn opgenomen