17 december 2013

IBM en OR akkoord over aanpassingen BasisPensioen

Voor iedereen die momenteel werkt bij IBM en bij ons een pensioen opbouwt

Pensioen 2014 klein Zoals u misschien heeft gehoord, moeten de Nederlandse pensioenregelingen per 1 januari a.s. voldoen aan nieuwe fiscale eisen. Bij IBM hebben de wijzigingen impact op medewerkers die hun pensioen opbouwen in de BasisPensioenregeling.

IBM en de Groepsondernemingsraad zijn geruime tijd in onderhandeling geweest over de aanpassingen in het BasisPensioen en eventuele compensatie. Eind vorige week hebben IBM en de OR via een intern bericht laten weten dat er een akkoord is bereikt. Het nieuwe BasisPensioenreglement gaat in per 1 januari 2014.

Kort gezegd wordt het BasisPensioen versoberd. Vanaf 1 januari a.s. bouwt u hetzelfde pensioen op, maar gaat u standaard later met pensioen.

Wat gaat er nu gebeuren?

Op korte termijn

Eind december stuurt IBM u een e-mail waarin u leest dat het BasisPensioen wordt aangepast. In de tussentijd toetst het bestuur van SPIN het reglement op een aantal aspecten zoals uitvoerbaarheid. Daarbij wordt advies gevraagd aan de Deelnemersraad. Alles is erop gericht dat het reglement deze maand nog wordt vastgesteld, waarna het ingaat per 1 januari 2014.

Achter de schermen

Tegelijkertijd gaan wij aan de slag met analyseren en implementeren. Zoals u weet, laten wij de pensioenen bij externe partijen administreren. Deze partijen, Blue Sky Group en TKP Pensioen, moeten de aanpassingen doorvoeren in hun systemen. Vanaf januari worden de aangepaste DC-premies direct al belegd. De implementatie van de DB-pensioenen gaat meer tijd kosten. Deze aanpassingen zijn complex en moeten zorgvuldig gebeuren.

Aanvullende informatie van ons

Na de e-mail van IBM ontvangt u van ons meer informatie over de wijzigingen. Dit kunt u in januari verwachten. Daarna maken wij een aantal rekenvoorbeelden, om u een eerste indruk te geven van het effect van de wijzigingen. Welke impact de wijzigingen op uw eigen pensioen zullen hebben, kunnen we nu nog niet zeggen. Dit kunnen we pas zichtbaar voor u maken, zodra onze uitvoerders de wijzigingen hebben doorgevoerd in de pensioensystemen.

Informatie over de compensatie

Half januari krijgt u van IBM een brief waarin u leest wat de compensatie voor uw eigen situatie inhoudt.

Heeft u vragen? Laat van u horen!

We zijn benieuwd naar uw vragen en opmerkingen. Dus mail of bel ons: pensioen@nl.ibm.com of 020-513 8600. Aan de hand van uw reacties zullen we een deel van de verdere communicatie inrichten; bijv. met veel gestelde vragen of specifieke rekenvoorbeelden op onze website.