29 januari 2014

Verkiezingen verantwoordingsorgaan van start

pittig logo klein

Op 1 juli gaat ons nieuwe Verantwoordingsorgaan (VO) van start. We zijn op zoek naar betrokken en kundige mensen die hierin plaats willen nemen.

Afgelopen weekend is de verkiezingscampagne gestart. Meer daarover vindt u hier op de website.Het bestuur van SPIN legt verantwoording af aan het VO. Ook kan het VO advies geven op het gemaakte beleid. Het VO houdt het bestuur scherp en kijkt kritisch naar de gang van zaken bij het pensioenfonds.

Er komen straks 4 vertegenwoordigers namens de werknemers en 4 namens de pensioengerechtigden in het VO. Samen met nog eens 4 leden namens de werkgever komen zij op voor iedereen die belang heeft bij het fonds en de IBM-pensioenen. Iedere 3 jaar worden er verkiezingen gehouden.

VO logo klein Het nieuwe VO moet kundig en ervaren zijn op het gebied van pensioen, maar ook betrokken bij de belanghebbenden. Daarnaast wordt er pittig gediscussieerd over belangrijke pensioenzaken, die het beleid voor de toekomst kunnen bepalen.

Bent u geïnteresseerd en denkt u dat u deze taak aankunt? Meldt u dan aan.