14 februari 2014

Søren Movig volgt Harry Joris op in bestuur

Foto Soren Movig  

Op 1 maart 2014 gaat bestuurder Harry Joris met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Søren Movig. De GOR heeft besloten om Søren Movig te benoemen tot zijn vervanger. Hij is benoemd voor een periode van drie jaar. 

Harry is een van de twee vertegenwoordigers namens de werknemers (B-bestuurder) in het algemeen bestuur van SPIN. Hij was door de GOR van IBM benoemd. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan het fonds op o.a. de gebieden communicatie en risicomanagement. De GOR heeft besloten om Søren Movig te benoemen tot zijn vervanger. Hij is benoemd voor een periode van drie jaar.