28 februari 2014

Dekkingsgraad januari 122%

We zijn het nieuwe jaar goed van start gegaan met wederom een stabiele dekkingsgraad. Die kwam eind januari uit op een stand van 122%, even hoog als eind december.

dg 2014 01

Over de dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen (het geld dat we in kas hebben) en de verplichtingen (de pensioenen die we moeten uitbetalen).

Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. De wet stelt dat een pensioenfonds minimaal een dekkingsgraad van ongeveer 105% moet hebben.