11 maart 2014

Uw DC-beleggingen | Marktupdate

Het vierde kwartaal van 2013 liet een gemengd beeld zien wat betreft de rendementen: het aandelenfonds behaalde een rendement van 5,9% en het obligatiefonds -0,8%. 

Over het gehele jaar 2013 waren de rendementen respectievelijk 23% en -5,1%. Meer daarover heeft u kunnen lezen in ons nieuwsblad SPIN.FO. 

In de marktupdate leest u meer achtergronden bij de rendementen.

Bekijk hier de meest actuele rendementen per beleggingsprofiel: