16 april 2014

Verkiezingen verantwoordingsorgaan: stem!

Stempotlood Update De stembus is gesloten.

Wie komt er straks in het nieuwe SPIN Verantwoordingsorgaan?

Pensioen is een hot item de laatste tijd. Actief meedenken over pensioen is een belangrijke zaak. De afgelopen maanden hebben we gezocht naar kandidaten voor het nieuwe SPIN Verantwoordingsorgaan. Kundige en betrokken mensen die in staat zijn om het beleid van het pensioenfonds onder de loep te nemen. Om kritische vragen te stellen, en hierover een onderbouwd oordeel te geven. Werknemers en pensioengerechtigden mogen nu bepalen wie van de kandidaten straks in het Verantwoordingsorgaan komen.

Dus laat uw stem horen!