19 mei 2014

Uitslag verkiezingen Verantwoordingsorgaan

Stempotlood

De stemmen zijn geteld, de uitslag van de verkiezingen is bekend. Lees hieronder welke kandidaten zijn gekozen in het nieuwe SPIN Verantwoordingsorgaan. Ook IBM zit als werkgever in het nieuwe orgaan met vier leden. 

Per 1 juli bestaat het nieuwe verantwoordingsorgaan uit de volgende leden:

Namens de werknemers:
1. Menno Vreeken
2. Marcel Vonk
3. André Smit
4. Ted Leyen

De opkomst was 26%.

Namens de pensioengerechtigden:
1. Jan Diekmeijer
2. Jan Wassenaar
3. Theo Guinau
4. Paul Strucks

De opkomst was 38%. 

Namens IBM:
Anne Nout
Alex Silvis
Betty Spiele
Janneke Petrie