12 september 2014

Verantwoord beleggen | update eerste halfjaar 2014

Onlangs verscheen het tweede kwartaalrapport van Hermes EOS, een bedrijf dat namens SPIN actief is op het gebied van verantwoord beleggen. Uit het overzicht van Hermes’ activiteiten blijkt dat dit bedrijf wereldwijd heel wat voor elkaar krijgt. SPIN plukt hier de vruchten van. 

SPIN maakt op verschillende manieren werk van verantwoord beleggen, SRI (Social Response Investment) genoemd. Een van die manieren is engagement: het aangaan van de dialoog met ondernemingen die slecht scoren op criteria voor duurzaam en verantwoord beleggen.
Een externe partij, Hermes EOS, voert de engagement namens ons en andere pensioenfondsen en institutionele beleggers uit. De activiteiten van het afgelopen halfjaar zijn terug te lezen in de rapporten (zie onderaan dit bericht).

Cijfers
Hermes EOS sprak in het eerste kwartaal met 153 bedrijven over vraagstukken op het gebied van bestuur (50%), sociale en ethische thema’s (20%), strategie en risico (20%) en milieu (10%). 102 daarvan zijn bedrijven die SPIN in portefeuille heeft. In het tweede kwartaal was er contact met 219 bedrijven waarvan er 146 bij SPIN in portefeuille zitten. Enkele voorbeelden van geslaagde acties:

Bestuur
In India waait een frisse wind, merkten de consultants van Hermes EOS. Het enorme land onderging zelfs een stille revolutie, zo staat in het rapport te lezen. Er zijn nieuwe wetten aangenomen die bressen slaan in de bolwerken van vriendjespolitiek die de regeringen en besturen altijd waren. Door de sociale conventies en tradities waarin leiderschap in India ontstaat te respecteren kon Hermes EOS de dialoog met leiders en managers op gang brengen.

Milieu
Consultants van Hermes EOS bespraken met directies van nucleaire fabrieken het nut van de nieuwe veiligheidsmaatregelen in deze branche in relatie met business-strategie, riskmanagement en overheidsbemoeienis. Verder zaten de consultants aan tafel met verschillende spelers in de markt van de genetisch gemanipuleerde landbouw. Thema’s waren onder meer het terugdringen van de productie van een pesticide en deelname aan het EU-debat over genetisch gemanipuleerde gewassen.

Sociale en ethische thema’s
Farmaceutische bedrijven hebben steeds meer moeite zich aan de scherpe, soms elkaar tegensprekende regels te voldoen waardoor zij zich huizenhoge boetes op de hals halen. Hermes EOS sprak met deze bedrijven over herstructurering van beleid en stelde vernieuwingen voor in de directies. Een ander thema van besprekingen was het opwaarderen van het minimumloon. Moet er een nieuwe berekening komen van de kosten van levensonderhoud zodat ook de laagst betaalden een realistischer salaris krijgen?

Rapport eerste kwartaal

Rapport tweede kwartaal

Lees ook: SPIN’s criteria voor verantwoord beleggen