13 oktober 2014

Martin Hus volgt Hennie Kempers op in bestuur

Op 1 november 2014 zal bestuurder Hennie Kempers zijn bestuursfunctie neerleggen vanwege zijn aanstaande pensionering. Hij wordt opgevolgd door Martin Hus. IBM Nederland heeft Martin voorgedragen, waarna het Algemeen bestuur hem heeft benoemd.

Hennie is een van de drie vertegenwoordigers namens de werkgever (A-bestuurder) in het algemeen bestuur van SPIN. Hij was door IBM Nederland benoemd. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan het fonds op o.a. de gebieden pensioenreglementen, communicatie en uitvoeringsovereenkomst.

Tags bestuur