23 februari 2015

Dekkingsgraad januari op 126%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt.


De dekkingsgraad is in januari 2015 uitgekomen op 126 procent. Deze maand is hij voor het eerst berekend volgens de voorschriften van het nieuwe Financieel Toetsingskader 2015.

We hanteren nu de term beleidsdekkingsgraad, en dat is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de twaalf voorafgaande maanden. De beleidsdekkingsgraad van januari 2015 is dus het gemiddelde van de dekkingsgraden van februari 2014 tot en met januari 2015.

Per 1 januari zijn de regels voor het toekennen van de toeslag strenger geworden.

2015 01 dg

Over de beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen (het geld dat we in kas hebben) en de verplichtingen (de pensioenen die we moeten uitbetalen). Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. 

Of we een jaarlijkse toeslag kunnen geven, is afhankelijk van onze financiële resultaten. Vanaf 1 januari 2015 zijn de regels strenger. De wet schrijft voor dat de dekkingsgraad dan meer dan 110% moet zijn voor een gedeeltelijke toeslag. Voor een volledige toeslag ligt de grens fors hoger. Om een volledige toeslag toe te kennen hanteert SPIN als leidraad een grens van 120%.

Lees meer over uw pensioen en inflatie