17 maart 2015

Kijk voor de Factor A op uw pensioenoverzicht 2014

Bent u bezig met uw aangifte over 2014? Dan heeft u misschien uw Factor A over 2013 nodig. Deze vindt u op uw pensioenoverzicht per 1 januari 2014. Dit overzicht heeft u vorig jaar per post van ons ontvangen.

Heeft u twee overzichten ontvangen? Dan moet u voor uw aangifte de Factoren A uit beide overzichten bij elkaar optellen.

Factor A is het bedrag waarmee uw pensioen in het afgelopen jaar is aangegroeid. Wilt u de Factor A over eerdere jaren weten, kijk dan op eerder ontvangen pensioenoverzichten. Of neem even contact met ons op via mail of telefoon (020-513 8600)