17 maart 2015

Dekkingsgraad februari op 126,1%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt.

De dekkingsgraad is in februari 2015 uitgekomen op 126,1 procent. Sinds 1 januari 2015 wordt deze berekend volgens de voorschriften van het nieuwe Financieel Toetsingskader 2015. We hanteren nu de term beleidsdekkingsgraad.

  

dekkingsgraad 2015-2

Over de beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen (het geld dat we in kas hebben) en de verplichtingen (de pensioenen die we moeten uitbetalen). Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. 

Of we een jaarlijkse toeslag kunnen geven, is afhankelijk van onze financiële resultaten. Vanaf 1 januari 2015 zijn de regels strenger. De wet schrijft voor dat de dekkingsgraad dan meer dan 110% moet zijn voor een gedeeltelijke toeslag. Voor een volledige toeslag ligt de grens fors hoger. Om een volledige toeslag toe te kennen hanteert SPIN als leidraad een grens van 120%.

Lees meer over uw pensioen en inflatie