16 april 2015

Verantwoord beleggen | update tweede halfjaar 2014

SPIN is actief op het gebied van verantwoord beleggen. Het bedrijf Hermes EOS adviseert ons hierbij. Onlangs verschenen de Hermes EOS-rapporten van het derde en vierde kwartaal van 2014. Uit het overzicht van Hermes’ activiteiten blijkt dat dit bedrijf zich succesvol bemoeid heeft met een aantal mondiale issues. SPIN plukt hier de vruchten van. 

Hermes EOS maakt op verschillende manieren werk van verantwoord beleggen, SRI (Social Response Investment) genoemd. Een van die manieren is engagement: het aangaan van de dialoog met ondernemingen die slecht scoren op criteria voor duurzaam en verantwoord beleggen. Hermes EOS voert de engagement namens ons en andere pensioenfondsen en institutionele beleggers uit.

Cijfers

Hermes EOS sprak in het derde kwartaal van 2014 met 139 bedrijven over 333 vraagstukken op het gebied van bestuur (49,8%), sociale en ethische thema’s (21,6%), strategie en risico (16,8%) en milieu (11,4%). 105 van deze bedrijven heeft SPIN in haar portefeuille. In het vierde kwartaal was er contact met 192 bedrijven over 455 vraagstukken. In 148 van deze bedrijven belegt SPIN. Enkele voorbeelden van geslaagde acties.

Sociaal

In 2013 stortte een grote kledingfabriek in Bangladesh in, waarbij meer dan 1100 arbeidskrachten de dood vonden. Sindsdien denken grote kledingketens meer na over rechten en veiligheid van hun medewerkers in ontwikkelingslanden. Hermes EOS heeft een sterke band met de grote bedrijven in de kledingindustrie opgebouwd. Hermes-consultants speelden in 2014 dan ook wederom een belangrijke rol bij de initiatieven die deze bedrijven ontplooien om de werkomstandigheden van de arbeiders te verbeteren. Ook sprak Hermes met bedrijven als H&M en M&S over salarisverhogingen.

Strategie

Geopolitieke onrust heeft vaak een groot effect op de beleggingsresultaten. In landen met een chaotisch politiek klimaat zien bedrijven hoe onder andere handelsdeals, hun reputatie of hun bedrijfsstrategie hierdoor beschadigd raken. Zo kan de veiligheid van medewerkers in het geding komen of kan de staat bezit of bronnen onteigenen. Hermes EOS hielp in de tweede helft van 2014 verschillende bedrijven zich te wapenen tegen dit soort ontwikkelingen.

Milieu

De traditionele industrie- en energiesectoren zijn verantwoordelijk voor 60 procent van alle CO2-uitstoot in de wereld. Dit moet omlaag, beseffen ook de topmensen van deze bedrijven. Maar hierbij doemt een nieuw probleem op, dat van de zogenaamde ‘stranded assets’. Als we massaal alternatieve brandstoffen gaan gebruiken zal zestig tot tachtig procent van de olie-, gas- en kolenreserves minder waard worden. Dit vormt een groot risico voor investeerders. Hermes EOS sprak hier in de laatste kwartalen van 2014 met maar liefst 42 bedrijven over.

Rapport derde kwartaal

Rapport vierde kwartaal

Lees ook: SPIN’s criteria voor verantwoord beleggen