02 juli 2015

Jaarverslag 2014 gepubliceerd

In 2014 speelden er weer vele ontwikkelingen bij SPIN. U kunt het nalezen in het jaarverslag 2014 dat onlangs is verschenen en nu online staat.

Het mooiste nieuws van 2014 is natuurlijk dat SPIN de deelnemers weer een toeslag heeft kunnen geven. Onze dekkingsgraad bedroeg eind 2014 127,8% en de beleggingsresultaten waren in 2014 zeer positief.
Nieuw in 2014 was het aantreden van onze onafhankelijke bestuursvoorzitter Roeland van Vledder, per 1 juli. Ook kregen we een nieuw Verantwoordingsorgaan.

Lees meer over ontwikkelingen bij SPIN in het jaarverslag 2014