27 augustus 2015

Verantwoord beleggen | update eerste halfjaar 2015

SPIN is actief op het gebied van verantwoord beleggen. Het bedrijf Hermes EOS adviseert ons hierbij. Onlangs verschenen de Hermes EOS-rapporten van het eerste en tweede kwartaal van 2015. Uit het overzicht van Hermes’ activiteiten blijkt dat dit bedrijf zich succesvol bemoeid heeft met een aantal mondiale issues. SPIN plukt hier de vruchten van. 

Hermes EOS maakt op verschillende manieren werk van verantwoord beleggen, SRI (Social Response Investment) genoemd. Een van die manieren is engagement: het aangaan van de dialoog met ondernemingen die slecht scoren op criteria voor duurzaam en verantwoord beleggen. Hermes EOS voert de engagement namens ons en andere pensioenfondsen en institutionele beleggers uit.

Cijfers

Hermes EOS sprak in het eerste kwartaal van 2015 met 136 bedrijven over 292 vraagstukken op het gebied van bestuur (51,4%), sociale en ethische thema’s (20,2%), strategie en risico (13,4%) en milieu (13,4%). SPIN heeft 111 van deze bedrijven in haar portefeuille. In het tweede kwartaal was er contact met 235 bedrijven over 478 vraagstukken. In 161 van deze bedrijven belegt SPIN. 

Kwartaal 1 en 2:

hermes eos q1hermes eos q2

Enkele voorbeelden van Hermes EOS’ acties:

Milieu

Klimaatveranderingen moeten een halt toegeroepen worden, voor het te laat is voor het voortbestaan van de aarde. Pensioenfondsen over de hele wereld, waaronder SPIN, investeren in de initiatieven tegen opwarming omdat een economie met een lage CO2-uitstoot op de den duur minder kost en uiteraard duurzamer is. Consultants van Hermes EOS zullen op de klimaatconferentie van december 2015 in Parijs meediscussiëren, net als vorig jaar, over investeringen in schone energie en in klimaatoplossingen.

Sociaal

Begin dit jaar stond de wereld op zijn kop toen uitlekte dat de FIFA zich schuldig maakt aan corruptie bij het toewijzen van de hostlanden van de World Cup. Ook de slechte behandeling die de lokale bevolking van het gastland treft tijdens het voetbalevenement – lokale ondernemers mogen er niet aan verdienen, huizen van inwoners gaan tegen de grond, enz – kwam veelvuldig in het nieuws. Hermes EOS ging praten met bedrijven in Qatar, dat in 2022 de World Cup organiseert, over de arbeidsvoorwaarden van extra personeel dat dan ingehuurd zal worden. Hoe zij de gezondheids- en veiligheidsrisico’s zullen verlagen en zorgen dat de medewerkers eerlijk betaald worden.

Op een conferentie die Hermes EOS binnenkort in Londen belegt, zullen de resultaten van een onderzoek naar het werk van Hermes EOS worden besproken. Uit dit onderzoek, dat aan de St Andrews Univerity in Schotland werd uitgevoerd, blijkt dat bedrijven die actief aan verantwoord beleggend doen, op den duur beter presteren.

Rapport eerste kwartaal

Rapport tweede kwartaal

Lees ook: SPIN’s criteria voor verantwoord beleggen