28 augustus 2015

PensioenPlanner weer up to date

Voor werknemers die een DC-kapitaal opbouwen

De SPIN PensioenPlanner geeft u een vooruitzicht van uw pensioen. Om dat te kunnen berekenen, is een aantal aannames nodig. Deze aannames updaten we regelmatig zodat de uitkomsten van de Planner meebewegen met de marktontwikkelingen. Een aantal van de aannames is nu bijgesteld.

Door het updaten van aannames geeft de Planner u een realistischer beeld van uw uiteindelijke pensioen dan uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) of de gegevens in het Pensioenregister van de overheid. Die bedragen zijn namelijk gebaseerd op wettelijk voorgeschreven, vaste aannames voor pensioenen in heel Nederland. De SPIN PensioenPlanner rekent met actuelere, en meer op IBM’ers toegespitste gegevens.

De belangrijkste aannames waarop de Planner uw vooruitzicht baseert zijn het rendement dat u naar verwachting zal behalen en de tarieven die verzekeraars gebruiken als u met uw pensioenkapitaal een pensioen gaat inkopen.
 
Wij stellen deze gegevens regelmatig bij zodra er nieuwe gegevens beschikbaar zijn. Hiermee kan de Planner een vooruitzicht uitrekenen op basis van de gegevens voor zover we die nu hebben. Met elke update kan uw pensioenvooruitzicht er anders uit komen te zien. De ene keer komt uw vooruitzicht hoger uit dan voorheen, de andere keer lager.
 
Wat is er geactualiseerd in deze versie?
De rente is al een tijd lang aan het dalen. Dit heeft gevolgen voor de inkooptarieven die verzekeraars gebruiken om uw in te kopen pensioen vast te stellen. Hoe lager de rente, hoe minder pensioen u met uw DC-kapitaal kunt inkopen. De inkooptarieven waar de Planner mee werkt, zijn daarom naar beneden bijgesteld.
 
De lage rente heeft ook effect op de verwachte rendementen. Om beter aan te sluiten bij de praktijk, hebben we ook deze aannames naar beneden bijgesteld.
 
Hoe gaat het verder?
We realiseren ons dat deze update kan betekenen dat uw pensioenvooruitzicht lager uitvalt dan voorheen. Volgende updates van aannames kunnen weer positiever voor u uitpakken, maar dat is niet zeker.
 
De inkooptarieven gaan we voortaan maandelijks verversen in de Planner. Dit is vooral prettig als u bijna met pensioen gaat. De verwachte rendementen worden in het vervolg in principe jaarlijks geactualiseerd.