18 oktober 2015

Dekkingsgraad september 126,1%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM of een IBM-pensioen ontvangt.

Eind september is onze dekkingsgraad 126,1%. Dit is de zogeheten beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van oktober 2014 tot en met september 2015.

dg sept 2015

Over de beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen (het geld dat we in kas hebben) en de verplichtingen (de pensioenen die we moeten uitbetalen). Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. 

Of we een jaarlijkse toeslag kunnen geven, is onder meer afhankelijk van onze financiële resultaten. Vanaf 1 januari 2015 zijn de regels strenger. De wet schrijft voor dat de dekkingsgraad dan meer dan 110% moet zijn voor een gedeeltelijke toeslag. Voor het kunnen geven van een volledige toeslag ligt de grens fors hoger. Hiervoor hanteren we als leidraad een grens van 120%. Deze grens is gebaseerd op een formule en kan van jaar tot jaar verschillen.

Lees meer over uw pensioen en inflatie.