12 januari 2016

Toeslag 2016: uw pensioen gaat ook dit jaar weer omhoog

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

Het SPIN-bestuur is blij om te melden dat de pensioenen in 2016 weer verhoogd worden met een volledige toeslag. Pensioenen onder toeslagregeling 1 stijgen met 0,45%, pensioenen onder toeslagregeling 2 en 3 met 0,39%. De toeslagen zijn van toepassing op DB-pensioenen en pensioenuitkeringen.

Het besluit om toeslag te geven is voor toeslagregeling 1 en 2 onder andere gebaseerd op de financiële positie van SPIN en de algemene economische ontwikkelingen. Hoeveel reserves SPIN heeft wordt aangegeven met de dekkingsgraad. Sinds 1 januari 2015 hanteren we de term beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden.

De beleidsdekkingsgraad lag per eind december 2015 op ruim 125%.

Overzicht toeslagen

Overzicht toeslagen 2016

SPIN kent drie toeslagregelingen die zijn vastgelegd in de pensioenreglementen. Toeslagregelingen 1 en 2 zijn voorwaardelijk. Toeslagregeling 3 is onvoorwaardelijk