23 februari 2016

Dekkingsgraad december en januari op 125%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad is eind januari uitgekomen op 125,2%. Deze is iets gedaald ten opzichte van de (inmiddels definitieve) eindstand over 2015 van 125,5%. Het SPIN-bestuur hanteert de beleidsdekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen.

De actuele dekkingsgraden lieten een ander beeld zien: Die van januari is ten opzichte van december 2015 gezakt van 124% naar 120%.

De daling in januari werd veroorzaakt door twee factoren: in januari verleenden we de jaarlijkse toeslag. Hierdoor daalde de dekkingsgraad met een half procent. Daarnaast daalde de rente waarmee wij de dekkingsgraad moeten berekenen. Dit verklaarde met name de rest van de daling.

Lees hieronder meer over de dekkingsgraad.

2016 januari dg

Over de dekkingsgraad Een dekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen (het geld dat we in kas hebben) en de verplichtingen (de pensioenen die we moeten uitbetalen). Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. 

Er zijn twee soorten dekkingsgraden: de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad.

  • De actuele variant is de dekkingsgraad zoals we aan het einde van elke maand vaststellen. Deze kan gedurende het jaar fluctueren door o.a. renteschommelingen en ontwikkelingen op de beurs.
  • De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. Deze variant fluctueert aanzienlijk minder door het middelen. Het SPIN-bestuur hanteert de beleidsdekkingsgraad aan het einde van een jaar als leidraad bij het wel of niet verhogen van de DB-pensioenen en uitkeringen.

Wel of geen toeslagOf we in januari de jaarlijkse toeslag kunnen geven, is onder meer afhankelijk van onze financiële resultaten over het jaar ervoor. Sinds 2015 schrijft de wet voor dat de dekkingsgraad meer dan 110% moet zijn voor een gedeeltelijke toeslag. Voor het kunnen geven van een volledige toeslag ligt de grens hoger. Hiervoor hanteren we als leidraad een grens van rond de 120%. Deze grens is gebaseerd op een formule en varieert een klein beetje van maand tot maand.

SPIN heeft drie toeslagregelingen met verschillende spelregels.

Lees meer over uw pensioen en inflatie