24 februari 2016

Uw DC-rendementen in Q4 2015

Voor werknemers en ex-werknemers met een DC-kapitaal bij SPIN

In het afgelopen kwartaal werd voor het eerst belegd volgens de nieuwe beleggingsprofiele die wij u rond de zomer aankondigden. De aandelenfondsen lieten het laatste kwartaal positieve rendementen zien (wereldaandelen 5,7% en opkomende markten 5,1%). In totaal sloten uw aandelenfondsen het jaar 2015 af met een positief resultaat van 7,2%.

De obligaties gaven een wat wisselender beeld het afgelopen kwartaal: de rendementen van de drie nieuwe fondsen kwamen uit op 1,1% (opkomende landen), -0,5% (risicovolle bedrijfsobligaties) en 0,4% (bedrijfsobligaties excl. financiële sector). Het sinds 2008 bestaande obligatiefonds eindigde op -1,6%. Over het gehele afgelopen jaar genomen behaalde dat fonds een rendement van -0,6%.

Bekijk de marktupdate over het afgelopen kwartaal

Bekijk de actuele rendementen van uw beleggingsprofiel per maand of per jaar

Meer over de fondsen waar wij uw kapitaal in beleggen