31 maart 2016

Rinus Verloop volgt Hans Beima op in bestuur

Op 1 maart 2016 heeft bestuurder Hans Beima zijn bestuursfunctie neergelegd wegens regulier aftreden. Hij is op 24 maart opgevolgd door Rinus Verloop. De Grey Blue Circle heeft Rinus voorgedragen, waarna het Algemeen Bestuur hem heeft benoemd.

Hans was de vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden in het algemeen bestuur van SPIN. Hij was door de Grey Blue Circle benoemd. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan het fonds op o.a. de gebieden vermogensbeheer en beleggingsbeleid, uitvoeringsovereenkomst en jaarverslag.

Rinus is een oude bekende bij SPIN: hij was betrokken bij de oprichting van het fonds en jarenlang was hij adjunct-directeur. We wensen hem veel succes en plezier in zijn nieuwe rol, die hij –hem kennende- met veel enthousiasme en kunde zal vervullen.

Lees meer over het bestuur

Tags bestuur