21 april 2016

Dekkingsgraad maart: 121,9%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad kwam eind maart uit op 121,9%. Het SPIN-bestuur hanteert deze dekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen. De actuele dekkingsgraad van maart kwam uit op 119,1%.

Er is iets veranderd in de wijze waarop wij de dekkingsgraad berekenen. Lees hieronder meer.

2016 maart dg

Over de dekkingsgraad Een dekkingsgraad geeft weer hoe het financieel gaat met een pensioenfonds. Hij geeft de verhouding weer tussen de bezittingen (het geld dat we in kas hebben) en de verplichtingen (de pensioenen die we moeten uitbetalen). Bij een dekkingsgraad van 100% is er precies genoeg geld om alle pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. 

Er zijn twee soorten dekkingsgraden: de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad.

  • De actuele variant is de dekkingsgraad zoals we aan het einde van elke maand vaststellen. Deze kan gedurende het jaar fluctueren door o.a. renteschommelingen en ontwikkelingen op de beurs.
  • De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden in de afgelopen 12 maanden. Deze variant fluctueert aanzienlijk minder door het middelen. Het SPIN-bestuur hanteert de beleidsdekkingsgraad aan het einde van een jaar als leidraad bij het wel of niet verhogen van de DB-pensioenen en uitkeringen.

Update maart: berekening dekkingsgraad iets aangepast Op onze website kon u lezen dat onze dekkingsgraad heel 2015 rond de 126% schommelde en eind 2015 uitkwam op 125,5%. Op basis van nieuwe regelgeving moeten we echter vanaf 31 december 2015 onze dekkingsgraad berekenen inclusief de DC-kapitalen. Voorheen rekenden we alleen op basis van de DB-pensioenen. Dit zorgt voor een daling van de beleidsdekkingsgraad met iets meer dan 2%. Deze kwam daardoor eind 2015 uit op 123,3%. Omdat deze nieuwe berekening gevolgen heeft voor de toekomstige toeslagverlening, hebben wij met IBM het proces opgestart om de ondergrens voor toeslag (nu 110%) te verlagen. Omdat de definitie van de dekkingsgraad anders is geworden, mogen we van De Nederlandsche Bank de ondergrens aanpassen.

Wel of geen toeslagOf we in januari de jaarlijkse toeslag kunnen geven, is onder meer afhankelijk van onze financiële resultaten over het jaar ervoor. Sinds 2015 schrijft de wet voor dat de dekkingsgraad meer dan 110% moet zijn voor een gedeeltelijke toeslag. Voor het kunnen geven van een volledige toeslag ligt de grens hoger. Hiervoor hanteren we als leidraad een grens van rond de 120%. Deze grens is gebaseerd op een formule en varieert een klein beetje van maand tot maand.

SPIN heeft drie toeslagregelingen met verschillende spelregels. Meer over uw pensioen en inflatie