01 mei 2016

Wouter van Eechoud nieuwe uitvoerend bestuurder en directeur SPIN

Vanaf 9 mei 2016 wordt Wouter van Eechoud uitvoerend bestuurder en de nieuwe directeur van SPIN. Hij volgt Ruud Hommes op, die al vanaf de oprichting bij SPIN werkt. Ruud laat een professionele organisatie achter met een gezonde financiële basis. Met Wouter halen we een waardige en zeer ervaren opvolger binnen.

Eind maart besloot het toezichthoudend bestuur om Wouter van Eechoud te benoemen als directeur en uitvoerend bestuurslid. Hierna werd hij getoetst door De Nederlandsche Bank (DNB). Eind april stemde DNB in met de benoeming.

Wouter heeft een brede achtergrond op financieel en pensioengebied. Zo werkte hij voorheen in de bancaire sector en bij DNB als toezichthouder pensioenfondsen.

Ruud treedt op 9 mei terug als uitvoerend bestuurder en directeur. Hij blijft tot 1 juli 2016 verbonden aan SPIN.