RSS

SPIN nieuwsoverzicht

16 januari 2017

Dekkingsgraad eind december: 121,1%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad kwam eind december uit op 121,1%. Het SPIN-bestuur hanteert deze dekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen. De actuele dekkingsgraad van december kwam uit op 125,5%.

Lees het volledige bericht
06 januari 2017

Toeslag 2017

Geld wordt elk jaar meestal minder waard omdat de prijzen stijgen. U kunt dan met hetzelfde geld minder kopen. Dit heet inflatie. Als de prijzen stijgen probeert het bestuur de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen te verhogen. Het bestuur van het pensioenfonds neemt hierover jaarlijks een besluit op basis van het toeslagbeleid van SPIN.

2016 was een turbulent jaar in economisch en financieel opzicht. Hoewel ook onze dekkingsgraad iets is gedaald, is deze boven de vereiste grens gebleven om dit jaar weer een toeslag te kunnen geven. Het SPIN-bestuur heeft besloten om toeslag te verlenen aan alle DB-deelnemers en pensioengerechtigden. Omdat de prijzen in 2016 echter nauwelijks zijn gestegen is de te verlenen toeslag beperkt en voor sommige groepen zelfs nul. In toeslagregeling 1 bedraagt de toeslag 0,05%. In toeslagregelingen 2 en 3 is de toeslag vastgesteld op nul. 

Lees hier onder welke toeslagregeling u valt.

Toeslag is niet vanzelfsprekend

U heeft geen recht op toeslagverlening en ook voor de lange termijn is het niet zeker of, en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Een toeslag is dus niet vanzelfsprekend. Of een verhoging werkelijk plaats kan vinden is namelijk ook afhankelijk van de financiële positie van SPIN. De financiële positie van SPIN wordt oa. uitgedrukt in de dekkingsgraad. Deze is mede afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten. Het kan dus zo zijn dat wij de eventuele prijsstijgingen mogelijk niet of slechts gedeeltelijk kunnen compenseren.

Lees het volledige bericht
20 december 2016

Dekkingsgraad november op 120,8%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad kwam eind november uit op 120,8%. Het SPIN-bestuur hanteert deze dekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen. Zoals gewoonlijk kunt u begin januari weer op onze website lezen of de toeslag wordt gegeven.

De actuele dekkingsgraad van november kwam uit op 124,1%.

Lees het volledige bericht
16 september 2016

Dekkingsgraad augustus op 120,4%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad kwam eind augustus uit op 120,4%. Het SPIN-bestuur hanteert deze dekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen. De actuele dekkingsgraad van augustus kwam uit op 121,1%.

Lees het volledige bericht
18 augustus 2016

Dekkingsgraad juli op 120,5%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad kwam eind juli uit op 120,5%. Het SPIN-bestuur hanteert deze dekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen. De actuele dekkingsgraad van juli kwam uit op 120,7%.

Lees het volledige bericht
14 juli 2016

Brexit-update: beurzen trekken aan

In een eerder bericht vertelden we u over de gevolgen van de Brexit voor onze pensioenbeleggingen. De eerste, directe gevolgen van de Brexit voor de pensioenen bleken toen beperkt te zijn voor de DB-pensioenen. De DC-resultaten hadden meer of minder te lijden, afhankelijk van het beleggingsprofiel waarin u belegt. Inmiddels kunnen we u melden dat de beurzen hersteld zijn. Met name de Amerikaanse beurzen staan er momenteel goed voor.

De gevolgen hiervan zijn terug te zien aan onze resultaten van juni. De actuele dekkingsgraad (relevant voor DB-pensioenen) steeg naar van 120,3% in mei naar 121,1% in juni. De beleidsdekkingsgraad daalde licht, maar dat werd veroorzaakt doordat dit percentage bestaat uit een gemiddelde van de afgelopen 12 maanden.

De DC-beleggingen bleven in juni gemengde resultaten boeken.  

Lees het volledige bericht
14 juli 2016

Dekkingsgraad juni op 120,8%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad kwam eind juni uit op 120,8%. Het SPIN-bestuur hanteert deze dekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen. De actuele dekkingsgraad van juni kwam uit op 121,1%.

Lees het volledige bericht
01 juli 2016

Wat betekent de Brexit voor uw IBM-pensioen?

Op 23 juni kozen de Britten er in een referendum voor om de Europese Unie te verlaten. De markten reageerden de eerste dagen met stevige dalingen in rente en aandelenkoersen. Maar wat zijn de gevolgen hiervan voor uw IBM-pensioen? De gevolgen hebben zich vooralsnog beperkt tot de beleggingen. Bij de beleggingsportefeuille voor de DB-pensioenen is de impact tot nu toe beperkt gebleven tot een verlies van enkele procenten. De DC-kapitalen hebben te maken met gemengde gevolgen. Dit is afhankelijk van het beleggingsprofiel waarin u belegt en natuurlijk de resterende tijd tot uw pensioendatum. Bij SPIN houden we de situatie nauwlettend in de gaten. Mocht er nieuws zijn dan zullen we u op de hoogte houden. 

Lees het volledige bericht
16 juni 2014

DC-pensioenoverzichten op de mat

Voor iedereen die een DC-pensioen opbouwt, zijn/haar DC-pensioen bij ons heeft laten staan

Deze week valt uw jaarlijkse pensioenoverzicht weer op de mat. Dit jaar komt uw overzicht wat later dan normaal (april). Op dit overzicht ziet u wat de wijzigingen in het BasisPensioen betekenen voor uw eigen DC-pensioen.

Bouwt u (ook) een DB-pensioen op? Graag nog even uw geduld. Het jaarlijkse DB-overzicht komt pas na de zomer.

Lees het volledige bericht
14 januari 2014

Pensioenen gaan omhoog

Voor (ex-)IBMers met een DB-pensioen en iedereen die een IBM-pensioen ontvangt

De dekkingsgraad van SPIN is eind 2013 op 122% uitgekomen. Het SPIN-bestuur heeft daarom besloten om de pensioenen in 2014 weer te verhogen met een toeslag.

Lees het volledige bericht