RSS

SPIN nieuwsoverzicht

14 februari 2017

Uw DC rendementen in Q4: aandelen positief, obligaties negatief

Voor iedereen die bij ons een DC-kapitaal opbouwt

In het vierde kwartaal van 2016 behaalden vooral de aandelen positieve resultaten. De obligaties daarentegen daalden vrijwel allemaal in waarde. Ontwikkelingen die speelden waren de verkiezing van de Amerikaanse president, ander beleid van de Centrale Banken en een stijgende rente.

Lees de marktupdate over het vierde kwartaal 

Wereldwijde Aandelenfonds

2,2% in euro’s

Aandelen opkomende markten

0,4% in euro’s

Staatsobligaties exclusief Frankrijk

-6,6%

Bedrijfsobligaties exclusief de financiële sector

-2,9% in euro’s

Risicovolle bedrijfsobligaties

1,4%

Staatsobligaties opkomende landen

-4,4%

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees het volledige bericht
07 december 2016

[update] PensioenPlanner weer up to date gemaakt

[Dit bericht is aangepast op 5 januari 2017.]

Voor werknemers die een DC-kapitaal opbouwen

De PensioenPlanner gaf een te rooskleurig vooruitzicht, wij hebben uw pensioenvooruitzicht naar beneden bijgesteld
U wilt niet alleen weten hoeveel pensioenkapitaal u heeft opgebouwd, maar ook hoeveel inkomen u daar na pensionering mee kunt inkopen. De SPIN PensioenPlanner geeft u daarom een vooruitzicht van uw pensioen. Om dit vooruitzicht te kunnen inschatten is een aantal aannames nodig, waaronder verwachte rendementen. Deze aannames updaten we regelmatig. De Planner houdt op deze manier rekening met de marktontwikkelingen. Na de zomer van 2015 berichtten we u dat we verwachte rendementen naar beneden hadden bijgesteld. Wij hebben helaas geconstateerd dat deze aanpassing destijds niet correct is doorgevoerd. Hierdoor bleef de Planner een (te) hoog vooruitzicht geven. Wij vinden het belangrijk om u een zo goed mogelijk beeld te geven van uw pensioen. We vinden het dan ook erg vervelend dat dit niet eerder is opgemerkt en bieden oprecht onze verontschuldigingen aan. We hebben de fout afgelopen december hersteld.

Als u met pensioen bent gegaan of een waardeoverdracht heeft gedaan, dan heeft u het juiste kapitaal gekregen
Als u met pensioen bent gegaan, of uw pensioen heeft overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder, dan heeft u van ons het werkelijk aanwezige kapitaal meegekregen. De fout in de Planner heeft hier geen invloed op gehad.

Wat nu?
Op dit moment werken wij aan een nieuwe pensioenplanner. Naar verwachting zal deze nieuwe planner vanaf mei 2017 beschikbaar zijn voor iedereen die bij IBM werkt of gewerkt heeft en nog niet met pensioen is gegaan. Tot die tijd is onze huidige, inmiddels geactualiseerde planner via intranet beschikbaar. Heeft u het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de planner en werkt u bij IBM, dan kunt u alsnog inloggen op de PensioenPlanner via intranet.

Bent u onlangs vertrokken bij IBM, dan krijgt u binnenkort een eindoverzicht van uw IBM-pensioen. Hierin wordt het door u opgebouwde eindkapitaal vermeld. Werkt u niet meer bij IBM, dan kunt u vanaf mei 2017 inloggen in onze nieuwe Planner. De nieuwe Planner is dan te benaderen via de website van SPIN. Heeft u in de tussentijd vragen, dan adviseren wij u om met ons contact op te nemen via spin@tkppensioen.nl of 050-582 7997.

 

Lees het volledige bericht
17 november 2016

Vrijwel alleen positieve rendementen op uw DC-beleggingen in Q3

Voor iedereen die bij ons een DC-kapitaal opbouwt

Het afgelopen kwartaal behaalden uw pensioenbeleggingen over bijna de hele linie positieve resultaten. Alleen de staatsobligaties bleven onveranderd. Ontwikkelingen die speelden waren de rente, maatregelen van de Europese Centrale Bank en de opkomende Aziatische aandelenmarkt.

Lees de marktupdate over het derde kwartaal 

Wereldwijde Aandelenfonds

4,5% in euro’s

Aandelen opkomende markten

9,0% in euro’s

Staatsobligaties exclusief Frankrijk

0,0%

Bedrijfsobligaties exclusief de financiële sector

1,1% in euro’s

Risicovolle bedrijfsobligaties

4,7%

Staatsobligaties opkomende landen

4,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees het volledige bericht
09 augustus 2016

Positieve rendementen op uw DC-beleggingen in Q2

Voor iedereen die bij ons een DC-kapitaal opbouwt

Het afgelopen kwartaal behaalden uw pensioenbeleggingen over de hele linie positieve resultaten. Ontwikkelingen die speelden waren de Brexit, maatregelen van de Europese Centrale Bank en de opkrabbelende Chinese economie.

Lees de marktupdate over het tweede kwartaal 

Wereldwijde Aandelenfonds

1,2% in euro’s

Aandelen opkomende markten

4,9% in euro’s

Staatsobligaties exclusief Frankrijk

7,2%

Bedrijfsobligaties exclusief de financiële sector

2,4% in euro’s

Risicovolle bedrijfsobligaties

3,7%

Staatsobligaties opkomende landen

5,3%

Lees het volledige bericht
09 augustus 2016

Na uw pensionering doorbeleggen met uw DC-kapitaal

Voor iedereen die bij ons een DC-kapitaal opbouwt | updated 28 aug 2016

Vanaf 1 september 2016 is een nieuwe wet van kracht die het mogelijk maakt om ná uw pensionering meer uit uw pensioen te halen. Voorheen kocht u bij uw pensionering met uw pensioenkapitaal een vaste uitkering in. Met deze wet krijgt u de mogelijkheid om door te beleggen bij uw verzekeraar. Uw pensioen kan hoger uitvallen, maar u loopt ook meer risico’s.

Doorbeleggen kan in uw voordeel werken. We raden u wel aan om deze keuzemogelijkheid te bespreken met een financieel adviseur.

Lees het volledige bericht
14 juli 2016

Brexit-update: beurzen trekken aan

In een eerder bericht vertelden we u over de gevolgen van de Brexit voor onze pensioenbeleggingen. De eerste, directe gevolgen van de Brexit voor de pensioenen bleken toen beperkt te zijn voor de DB-pensioenen. De DC-resultaten hadden meer of minder te lijden, afhankelijk van het beleggingsprofiel waarin u belegt. Inmiddels kunnen we u melden dat de beurzen hersteld zijn. Met name de Amerikaanse beurzen staan er momenteel goed voor.

De gevolgen hiervan zijn terug te zien aan onze resultaten van juni. De actuele dekkingsgraad (relevant voor DB-pensioenen) steeg naar van 120,3% in mei naar 121,1% in juni. De beleidsdekkingsgraad daalde licht, maar dat werd veroorzaakt doordat dit percentage bestaat uit een gemiddelde van de afgelopen 12 maanden.

De DC-beleggingen bleven in juni gemengde resultaten boeken.  

Lees het volledige bericht
01 juli 2016

Wat betekent de Brexit voor uw IBM-pensioen?

Op 23 juni kozen de Britten er in een referendum voor om de Europese Unie te verlaten. De markten reageerden de eerste dagen met stevige dalingen in rente en aandelenkoersen. Maar wat zijn de gevolgen hiervan voor uw IBM-pensioen? De gevolgen hebben zich vooralsnog beperkt tot de beleggingen. Bij de beleggingsportefeuille voor de DB-pensioenen is de impact tot nu toe beperkt gebleven tot een verlies van enkele procenten. De DC-kapitalen hebben te maken met gemengde gevolgen. Dit is afhankelijk van het beleggingsprofiel waarin u belegt en natuurlijk de resterende tijd tot uw pensioendatum. Bij SPIN houden we de situatie nauwlettend in de gaten. Mocht er nieuws zijn dan zullen we u op de hoogte houden. 

Lees het volledige bericht
30 juni 2016

Nieuw: Pensioen123 en de Pensioenvergelijker

Sinds juli bieden alle Nederlandse pensioenuitvoerders een zogeheten Pensioen123 aan op hun website. Hierin vindt u een simpele uitleg over uw pensioenregeling. Daarnaast is er een Pensioenvergelijker beschikbaar. Hiermee kunt u verschillende regelingen met elkaar vergelijken. Ook wij hebben een Pensioen123 gepubliceerd voor de regeling BasisPensioen C. Hier doet iedereen aan mee die vanaf juni 2006 bij IBM is komen werken.

Bekijk het Pensioen123 en de Pensioenvergelijker

Lees het volledige bericht
19 mei 2016

Uw DC-rendementen in Q1: aandelen negatief, obligaties positief

Voor iedereen die bij ons een DC-kapitaal heeft staan

Het eerste kwartaal van 2016 daalden de aandelenkoersen door diverse ontwikkelingen wereldwijd. China nam maatregelen om de Chinese beurs minder volatiel te maken, maar dit pakte averechts uit: de koersuitslagen waren enorm. De tweede helft van februari keerde de rust terug: hoop op verruimende maatregelen van de ECB had een positief effect op aandelen. Deze positieve trend zette door in maart. Aan het einde van het kwartaal behaalden de aandelenfondsen gezamenlijk een beperkt negatief rendement.

De koersen van obligaties stegen sterk door de gedaalde rente. Alle DC-obligatiefondsen lieten een positief rendement zien.

Meer details lezen? Bekijk de hele marktupdate over Q1 hier

Wereldwijde Aandelenfonds

-2,2% in euro’s

Aandelen opkomende markten

0,1% in euro’s

Staatsobligaties exclusief Frankrijk

9,9%

Bedrijfsobligaties exclusief de financiële sector

3,8% in euro’s

Risicovolle bedrijfsobligaties

2,9%

Staatsobligaties opkomende landen

4,4%

 

 

 

 

 

  

 

Lees het volledige bericht
24 februari 2016

Uw DC-rendementen in Q4 2015

Voor werknemers en ex-werknemers met een DC-kapitaal bij SPIN

In het afgelopen kwartaal werd voor het eerst belegd volgens de nieuwe beleggingsprofiele die wij u rond de zomer aankondigden. De aandelenfondsen lieten het laatste kwartaal positieve rendementen zien (wereldaandelen 5,7% en opkomende markten 5,1%). In totaal sloten uw aandelenfondsen het jaar 2015 af met een positief resultaat van 7,2%.

De obligaties gaven een wat wisselender beeld het afgelopen kwartaal: de rendementen van de drie nieuwe fondsen kwamen uit op 1,1% (opkomende landen), -0,5% (risicovolle bedrijfsobligaties) en 0,4% (bedrijfsobligaties excl. financiële sector). Het sinds 2008 bestaande obligatiefonds eindigde op -1,6%. Over het gehele afgelopen jaar genomen behaalde dat fonds een rendement van -0,6%.

Bekijk de marktupdate over het afgelopen kwartaal

Bekijk de actuele rendementen van uw beleggingsprofiel per maand of per jaar

Meer over de fondsen waar wij uw kapitaal in beleggen

Lees het volledige bericht