RSS

SPIN nieuwsoverzicht

11 maart 2014

Uw DC-beleggingen | Marktupdate

Het vierde kwartaal van 2013 liet een gemengd beeld zien wat betreft de rendementen: het aandelenfonds behaalde een rendement van 5,9% en het obligatiefonds -0,8%. 

Over het gehele jaar 2013 waren de rendementen respectievelijk 23% en -5,1%. Meer daarover heeft u kunnen lezen in ons nieuwsblad SPIN.FO. 

Lees het volledige bericht
18 juni 2012

Hogere opbrengst en minder risico's voor uw pensioenbeleggingen

Voor (ex-)IBMers die een DC-kapitaal opbouwen

In april hebben we een nieuwe fondsbeheerder aangesteld voor de aandelenfondsen waarin wij voor u beleggen. Met deze wijziging heeft u als DC-deelnemer meer belastingvoordeel bij uw beleggingen in aandelen. Dat betekent een hogere opbrengst voor uw DC-kapitaal. Tegelijkertijd zijn we voor het Euro Aandelenfonds veranderd van benchmark. Dit betekent voor u in de praktijk een betere spreiding van uw beleggingen. Goed nieuws dus voor uw pensioenbeleggingen.

In de SPIN.FO van juli leest u meer over deze aanpassing.

Lees het volledige bericht
23 augustus 2011

Marktontwikkelingen 2e kwartaal 2011

Voor (ex)IBM-ers die een DC-kapitaal opbouwen

Problemen met overheidsschulden bleven de stemming op de financiële markten bepalen. Hierdoor steeg de rente in Ierland, Portugal en Griekenland tot een recordhoogte. Wat het gevolg hiervan was, leest u in de marktupdate.

Lees het volledige bericht
18 augustus 2011

Raakt de onrust op beurzen u als DC-deelnemer?

Als deelnemer aan de DC-regeling bouwt u een pensioenkapitaal (DC-kapitaal) op. Tot uw pensioendatum wordt dit kapitaal belegd. Op uw pensioendatum koopt u met het kapitaal een pensioen in. De hoogte van uw pensioen is afhankelijk van een aantal factoren. Eén daarvan is het rendement op het belegde DC-kapitaal. Dat is op dit moment aan heftige marktbewegingen onderhevig. U vraagt zich dan ook misschien af wat het effect van die bewegingen is op de hoogte van uw toekomstig pensioen.

Lees het volledige bericht
17 mei 2011

Marktontwikkelingen 1e kwartaal 2011

Voor (ex-)IBMers die een DC-kapitaal opbouwen

De politieke onrust in het Midden Oosten en Noord-Afrika en de natuurramp in Japan waren belangrijke gebeurtenissen in het eerste kwartaal. Ook bleven de hoge schulden van overheden van Zuid-Europese landen onderwerp van de Europese politieke agenda.  Wat voor invloed hadden deze ontwikkelingen op de economie en uw beleggingen? U leest erover in de marktupdate.

Lees het volledige bericht
22 maart 2011

Kwartaalupdate marktontwikkelingen Q4

Voor (ex-)IBMers die deelnemen aan de DC-regeling

Ieder kwartaal kunt u op de website een update lezen over de financiële markten en uw beleggingsresultaten. Het laatste kwartaal van 2010 behaalden uw aandelen positieve resultaten. Voor obligaties was dat minder. Open de marktupdate

Lees het volledige bericht
18 november 2010

Kwartaalupdate marktontwikkelingen Q3

Voor (ex-)IBMers die deelnemen aan de DC-regeling

Ieder kwartaal kunt u op de website een update lezen over de financiële markten en uw beleggingsresultaten. Het afgelopen kwartaal behaalden uw aandelen en obligaties positieve resultaten. Open de marktupdate

Lees het volledige bericht