RSS

SPIN nieuwsoverzicht

17 november 2016

Vrijwel alleen positieve rendementen op uw DC-beleggingen in Q3

Voor iedereen die bij ons een DC-kapitaal opbouwt

Het afgelopen kwartaal behaalden uw pensioenbeleggingen over bijna de hele linie positieve resultaten. Alleen de staatsobligaties bleven onveranderd. Ontwikkelingen die speelden waren de rente, maatregelen van de Europese Centrale Bank en de opkomende Aziatische aandelenmarkt.

Lees de marktupdate over het derde kwartaal 

Wereldwijde Aandelenfonds

4,5% in euro’s

Aandelen opkomende markten

9,0% in euro’s

Staatsobligaties exclusief Frankrijk

0,0%

Bedrijfsobligaties exclusief de financiële sector

1,1% in euro’s

Risicovolle bedrijfsobligaties

4,7%

Staatsobligaties opkomende landen

4,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees het volledige bericht
11 oktober 2016

Update verantwoord beleggen eerste halfjaar

Wij hechten waarde aan het bevorderen van duurzaamheid bij de industrieën waarin wij beleggen. Om dat in de praktijk te brengen, maken we gebruik van een organisatie die actief de dialoog aangaat met bedrijven over duurzaamheid. Dit heet ‘engagement’.

Onze engagement-partij geeft ons regelmatig updates over hun vorderingen. In dit bericht geven we u een indruk van de activiteiten en bereikte doelen. Maar er is nog veel meer vooruitgang geboekt, dus leest u vooral ook het volledige verslag.

Lees het volledige bericht
09 augustus 2016

Positieve rendementen op uw DC-beleggingen in Q2

Voor iedereen die bij ons een DC-kapitaal opbouwt

Het afgelopen kwartaal behaalden uw pensioenbeleggingen over de hele linie positieve resultaten. Ontwikkelingen die speelden waren de Brexit, maatregelen van de Europese Centrale Bank en de opkrabbelende Chinese economie.

Lees de marktupdate over het tweede kwartaal 

Wereldwijde Aandelenfonds

1,2% in euro’s

Aandelen opkomende markten

4,9% in euro’s

Staatsobligaties exclusief Frankrijk

7,2%

Bedrijfsobligaties exclusief de financiële sector

2,4% in euro’s

Risicovolle bedrijfsobligaties

3,7%

Staatsobligaties opkomende landen

5,3%

Lees het volledige bericht
09 augustus 2016

Na uw pensionering doorbeleggen met uw DC-kapitaal

Voor iedereen die bij ons een DC-kapitaal opbouwt | updated 28 aug 2016

Vanaf 1 september 2016 is een nieuwe wet van kracht die het mogelijk maakt om ná uw pensionering meer uit uw pensioen te halen. Voorheen kocht u bij uw pensionering met uw pensioenkapitaal een vaste uitkering in. Met deze wet krijgt u de mogelijkheid om door te beleggen bij uw verzekeraar. Uw pensioen kan hoger uitvallen, maar u loopt ook meer risico’s.

Doorbeleggen kan in uw voordeel werken. We raden u wel aan om deze keuzemogelijkheid te bespreken met een financieel adviseur.

Lees het volledige bericht
01 juli 2016

Wat betekent de Brexit voor uw IBM-pensioen?

Op 23 juni kozen de Britten er in een referendum voor om de Europese Unie te verlaten. De markten reageerden de eerste dagen met stevige dalingen in rente en aandelenkoersen. Maar wat zijn de gevolgen hiervan voor uw IBM-pensioen? De gevolgen hebben zich vooralsnog beperkt tot de beleggingen. Bij de beleggingsportefeuille voor de DB-pensioenen is de impact tot nu toe beperkt gebleven tot een verlies van enkele procenten. De DC-kapitalen hebben te maken met gemengde gevolgen. Dit is afhankelijk van het beleggingsprofiel waarin u belegt en natuurlijk de resterende tijd tot uw pensioendatum. Bij SPIN houden we de situatie nauwlettend in de gaten. Mocht er nieuws zijn dan zullen we u op de hoogte houden. 

Lees het volledige bericht
19 mei 2016

Uw DC-rendementen in Q1: aandelen negatief, obligaties positief

Voor iedereen die bij ons een DC-kapitaal heeft staan

Het eerste kwartaal van 2016 daalden de aandelenkoersen door diverse ontwikkelingen wereldwijd. China nam maatregelen om de Chinese beurs minder volatiel te maken, maar dit pakte averechts uit: de koersuitslagen waren enorm. De tweede helft van februari keerde de rust terug: hoop op verruimende maatregelen van de ECB had een positief effect op aandelen. Deze positieve trend zette door in maart. Aan het einde van het kwartaal behaalden de aandelenfondsen gezamenlijk een beperkt negatief rendement.

De koersen van obligaties stegen sterk door de gedaalde rente. Alle DC-obligatiefondsen lieten een positief rendement zien.

Meer details lezen? Bekijk de hele marktupdate over Q1 hier

Wereldwijde Aandelenfonds

-2,2% in euro’s

Aandelen opkomende markten

0,1% in euro’s

Staatsobligaties exclusief Frankrijk

9,9%

Bedrijfsobligaties exclusief de financiële sector

3,8% in euro’s

Risicovolle bedrijfsobligaties

2,9%

Staatsobligaties opkomende landen

4,4%

 

 

 

 

 

  

 

Lees het volledige bericht
24 februari 2016

Uw DC-rendementen in Q4 2015

Voor werknemers en ex-werknemers met een DC-kapitaal bij SPIN

In het afgelopen kwartaal werd voor het eerst belegd volgens de nieuwe beleggingsprofiele die wij u rond de zomer aankondigden. De aandelenfondsen lieten het laatste kwartaal positieve rendementen zien (wereldaandelen 5,7% en opkomende markten 5,1%). In totaal sloten uw aandelenfondsen het jaar 2015 af met een positief resultaat van 7,2%.

De obligaties gaven een wat wisselender beeld het afgelopen kwartaal: de rendementen van de drie nieuwe fondsen kwamen uit op 1,1% (opkomende landen), -0,5% (risicovolle bedrijfsobligaties) en 0,4% (bedrijfsobligaties excl. financiële sector). Het sinds 2008 bestaande obligatiefonds eindigde op -1,6%. Over het gehele afgelopen jaar genomen behaalde dat fonds een rendement van -0,6%.

Bekijk de marktupdate over het afgelopen kwartaal

Bekijk de actuele rendementen van uw beleggingsprofiel per maand of per jaar

Meer over de fondsen waar wij uw kapitaal in beleggen

Lees het volledige bericht
28 augustus 2015

PensioenPlanner weer up to date

Voor werknemers die een DC-kapitaal opbouwen

De SPIN PensioenPlanner geeft u een vooruitzicht van uw pensioen. Om dat te kunnen berekenen, is een aantal aannames nodig. Deze aannames updaten we regelmatig zodat de uitkomsten van de Planner meebewegen met de marktontwikkelingen. Een aantal van de aannames is nu bijgesteld.

Door het updaten van aannames geeft de Planner u een realistischer beeld van uw uiteindelijke pensioen dan uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) of de gegevens in het Pensioenregister van de overheid. Die bedragen zijn namelijk gebaseerd op wettelijk voorgeschreven, vaste aannames voor pensioenen in heel Nederland. De SPIN PensioenPlanner rekent met actuelere, en meer op IBM’ers toegespitste gegevens.

Lees het volledige bericht
27 augustus 2015

Verantwoord beleggen | update eerste halfjaar 2015

SPIN is actief op het gebied van verantwoord beleggen. Het bedrijf Hermes EOS adviseert ons hierbij. Onlangs verschenen de Hermes EOS-rapporten van het eerste en tweede kwartaal van 2015. Uit het overzicht van Hermes’ activiteiten blijkt dat dit bedrijf zich succesvol bemoeid heeft met een aantal mondiale issues. SPIN plukt hier de vruchten van. 

Lees het volledige bericht
16 april 2015

Verantwoord beleggen | update tweede halfjaar 2014

SPIN is actief op het gebied van verantwoord beleggen. Het bedrijf Hermes EOS adviseert ons hierbij. Onlangs verschenen de Hermes EOS-rapporten van het derde en vierde kwartaal van 2014. Uit het overzicht van Hermes’ activiteiten blijkt dat dit bedrijf zich succesvol bemoeid heeft met een aantal mondiale issues. SPIN plukt hier de vruchten van. 

Lees het volledige bericht