RSS

SPIN nieuwsoverzicht

21 maart 2017

Søren Movig herbenoemd als bestuurslid

Soren Movig Per 1 maart is toezichthoudend bestuurslid Søren Movig herbenoemd voor een periode van drie jaar. Søren zegt in de SPIN.FO van vorige maand dat hij er zin in heeft. “Als IBM’er adviseer ik klanten op het gebied van risicomanagement en compliance. Deze onderwerpen heb ik ook als SPIN-bestuurslid in mijn portefeuille. Ik denk na over de risico’s die het pensioenfonds loopt en u dus ook, als deelnemer. Op het gebied van beleggingen bijvoorbeeld. Dat noem ik ook wel professioneel zwartkijken. Sombere scenario’s maken en bedenken hoe we die kunnen vermijden. Waarom ik een tweede termijn inga? Ik houd me graag bezig met zaken die ergens over gaan. Pensioen gaat over de toekomst van IBM’ers. Een goed pensioen is een van de belangrijkste dingen na gedane arbeid. En daarnaast verheug ik me op nog eens drie jaar goed en plezierig samenwerken met de andere SPIN’ers.”

 

Lees het volledige bericht
30 januari 2017

Bent u thuis in pensioenen? Dan is ons VO op zoek naar u!

VO 2017 - potloodOp 1 juli gaat er weer een nieuw Verantwoordingsorgaan (VO) van start. We zijn op zoek naar betrokken en kundige mensen die hierin hun steentje willen bijdragen. Bent u thuis in pensioen en houdt u wel van een uitdaging? Meld u dan aan als kandidaat voor de verkiezingen in april!

Ga naar de actiepagina of lees hieronder verder.

Lees het volledige bericht
01 mei 2016

Wouter van Eechoud nieuwe uitvoerend bestuurder en directeur SPIN

Vanaf 9 mei 2016 wordt Wouter van Eechoud uitvoerend bestuurder en de nieuwe directeur van SPIN. Hij volgt Ruud Hommes op, die al vanaf de oprichting bij SPIN werkt. Ruud laat een professionele organisatie achter met een gezonde financiële basis. Met Wouter halen we een waardige en zeer ervaren opvolger binnen.

Lees het volledige bericht
31 maart 2016

Rinus Verloop volgt Hans Beima op in bestuur

Op 1 maart 2016 heeft bestuurder Hans Beima zijn bestuursfunctie neergelegd wegens regulier aftreden. Hij is op 24 maart opgevolgd door Rinus Verloop. De Grey Blue Circle heeft Rinus voorgedragen, waarna het Algemeen Bestuur hem heeft benoemd.

Lees het volledige bericht
03 maart 2016

Leen den Bakker herbenoemd als bestuurslid

Op 1 maart liep de bestuurstermijn van Leen den Bakker af. Hij zit in het bestuur namens de werkgever. Het bestuur heeft hem opnieuw benoemd als lid.

Lees het volledige bericht
26 november 2015

Zoektocht naar nieuw bestuurslid

Per 1 maart treedt Hans Beima af als bestuurslid. Omdat hij zich niet herverkiesbaar stelt, zijn wij op zoek gegaan naar een geschikte opvolger. In de SPIN.Actueel die pensioengerechtigden van ons ontvingen, stond te lezen dat de Grey Blue Circle inmiddels een kandidaat naar voren heeft geschoven. 

Wilt u zich aanmelden als tegenkandidaat? Kijk hier voor meer informatie over de procedure. 

Lees het volledige bericht
13 oktober 2014

Martin Hus volgt Hennie Kempers op in bestuur

Op 1 november 2014 zal bestuurder Hennie Kempers zijn bestuursfunctie neerleggen vanwege zijn aanstaande pensionering. Hij wordt opgevolgd door Martin Hus. IBM Nederland heeft Martin voorgedragen, waarna het Algemeen bestuur hem heeft benoemd.

Hennie is een van de drie vertegenwoordigers namens de werkgever (A-bestuurder) in het algemeen bestuur van SPIN. Hij was door IBM Nederland benoemd. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan het fonds op o.a. de gebieden pensioenreglementen, communicatie en uitvoeringsovereenkomst.

Lees het volledige bericht
19 juni 2014

Roeland van Vledder nieuwe voorzitter SPIN-bestuur

Roeland van Vledder Op 1 juli heeft SPIN een nieuwe bestuursvoorzitter, Roeland van Vledder. Roeland is onze eerste onafhankelijke voorzitter. SPIN heeft in het kader van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen gekozen voor een bestuursmodel waarbij het huidige bestuur aangevuld wordt met een onafhankelijke voorzitter. Roeland is benoemd voor een periode van drie jaar. We heten hem van harte welkom en wensen hem succes in zijn nieuwe rol.

Roeland heeft jarenlange bestuurlijke ervaring in de financiële sector. Ook heeft hij brede ervaring op pensioengebied en toezichthoudende ervaring in meerdere functies.

De huidige voorzitter, Paul Snoek, wordt op 1 juli vice-voorzitter.

Lees het volledige bericht
19 juni 2014

Gewijzigd bestuursmodel bij SPIN

Vanaf 1 juli hebben wij een gewijzigd bestuursmodel. Het huidige bestuur wordt uitgebreid met een onafhankelijk voorzitter. De nieuwe voorzitter leidt de vergaderingen en ziet toe op de samenstelling en functioneren van het bestuur. De voorzitter is niet benoemd vanuit een specifieke groep belanghebbenden, maar door de niet-uitvoerende bestuursleden (de bestuursleden A en B) op voordracht van het Dagelijks bestuur. De overige niet-uitvoerende bestuursleden zijn benoemd vanuit de werkgever, de werknemers of de pensioengerechtigden.

De nieuwe voorzitter is benoemd voor drie jaar en kan daarna maximaal drie keer opnieuw benoemd worden.

Lees het volledige bericht
14 februari 2014

Søren Movig volgt Harry Joris op in bestuur

Foto Soren Movig  

Op 1 maart 2014 gaat bestuurder Harry Joris met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Søren Movig. De GOR heeft besloten om Søren Movig te benoemen tot zijn vervanger. Hij is benoemd voor een periode van drie jaar. 

Lees het volledige bericht