RSS

SPIN nieuwsoverzicht

06 maart 2012

Aanpassing obligatiefondsen

Eerder publiceerden we dit bericht voor (ex-)IBMers met een DC-kapitaal. Het is echter bestemd voor alle belanghebbenden van SPIN. 

Onlangs heeft het SPIN-bestuur besloten om de samenstelling van de obligatiefondsen aan te passen. Daar waar we voorheen alleen in AAA-landen belegden, doen we dat nu in zowel AAA- als AA-landen. Aanleiding was de verlaagde rating van o.a. Frankrijk. Met deze maatregel blijft de spreiding van de beleggingen goed in de Eurozone. In de praktijk voegen we overigens geen nieuwe AA-landen toe aan onze huidige selectie van landen: alleen als een land waarin wij nu beleggen, van AAA-status naar AA-status gaat, blijven we daarin beleggen. 

Op dit moment beleggen we in obligaties van Duitsland, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk en Finland.  

Lees het volledige bericht
18 augustus 2010

Korting IBM-pensioen niet aan de orde

In de media wordt veel aandacht gegeven aan het korten van pensioenen. Een klein aantal Nederlandse pensioenfondsen is in de problemen gekomen. Bij SPIN is er geen reden om de pensioenen te verlagen. Onze dekkingsgraad is, na de dip van 2008, weer hersteld en op een gezond niveau van 124%.

Lees het volledige bericht
23 juni 2010

Maatregelen zwakke Euro-obligaties

Het zal u niet ontgaan zijn: een aantal Europese landen heeft de financiële huishouding niet op orde. Het gaat hier met name om Portugal, Italië, Griekenland en Spanje (afgekort PIGS-landen genoemd). Door de financiële problemen van deze landen is onzekerheid ontstaan op de beurzen. In de media wordt zelfs gesproken over een euro-crisis. Dit heeft effect gehad op uw pensioen bij IBM. Het SPIN-bestuur heeft hierop maatregelen getroffen om de risico’s en afhankelijkheid van minder stabiele landen te verminderen. De aanpak beslaat staatobligaties van de eerdergenoemde PIGS.

Lees het volledige bericht