RSS

SPIN nieuwsoverzicht

24 februari 2016

Uw DC-rendementen in Q4 2015

Voor werknemers en ex-werknemers met een DC-kapitaal bij SPIN

In het afgelopen kwartaal werd voor het eerst belegd volgens de nieuwe beleggingsprofiele die wij u rond de zomer aankondigden. De aandelenfondsen lieten het laatste kwartaal positieve rendementen zien (wereldaandelen 5,7% en opkomende markten 5,1%). In totaal sloten uw aandelenfondsen het jaar 2015 af met een positief resultaat van 7,2%.

De obligaties gaven een wat wisselender beeld het afgelopen kwartaal: de rendementen van de drie nieuwe fondsen kwamen uit op 1,1% (opkomende landen), -0,5% (risicovolle bedrijfsobligaties) en 0,4% (bedrijfsobligaties excl. financiële sector). Het sinds 2008 bestaande obligatiefonds eindigde op -1,6%. Over het gehele afgelopen jaar genomen behaalde dat fonds een rendement van -0,6%.

Bekijk de marktupdate over het afgelopen kwartaal

Bekijk de actuele rendementen van uw beleggingsprofiel per maand of per jaar

Meer over de fondsen waar wij uw kapitaal in beleggen

Lees het volledige bericht
19 februari 2015

Rendementen in het vierde kwartaal: zon na turbulent weer

Politieke spanningen zetten de aandelenmarkten in het vierde kwartaal van 2014 op scherp. Angst om deflatie hield de koersen laag. Uiteindelijk lieten de rendementen toch een lichte stijging zien.

Lees het volledige bericht