RSS

SPIN nieuwsoverzicht

07 december 2016

[update] PensioenPlanner weer up to date gemaakt

[Dit bericht is aangepast op 5 januari 2017.]

Voor werknemers die een DC-kapitaal opbouwen

De PensioenPlanner gaf een te rooskleurig vooruitzicht, wij hebben uw pensioenvooruitzicht naar beneden bijgesteld
U wilt niet alleen weten hoeveel pensioenkapitaal u heeft opgebouwd, maar ook hoeveel inkomen u daar na pensionering mee kunt inkopen. De SPIN PensioenPlanner geeft u daarom een vooruitzicht van uw pensioen. Om dit vooruitzicht te kunnen inschatten is een aantal aannames nodig, waaronder verwachte rendementen. Deze aannames updaten we regelmatig. De Planner houdt op deze manier rekening met de marktontwikkelingen. Na de zomer van 2015 berichtten we u dat we verwachte rendementen naar beneden hadden bijgesteld. Wij hebben helaas geconstateerd dat deze aanpassing destijds niet correct is doorgevoerd. Hierdoor bleef de Planner een (te) hoog vooruitzicht geven. Wij vinden het belangrijk om u een zo goed mogelijk beeld te geven van uw pensioen. We vinden het dan ook erg vervelend dat dit niet eerder is opgemerkt en bieden oprecht onze verontschuldigingen aan. We hebben de fout afgelopen december hersteld.

Als u met pensioen bent gegaan of een waardeoverdracht heeft gedaan, dan heeft u het juiste kapitaal gekregen
Als u met pensioen bent gegaan, of uw pensioen heeft overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder, dan heeft u van ons het werkelijk aanwezige kapitaal meegekregen. De fout in de Planner heeft hier geen invloed op gehad.

Wat nu?
Op dit moment werken wij aan een nieuwe pensioenplanner. Naar verwachting zal deze nieuwe planner vanaf mei 2017 beschikbaar zijn voor iedereen die bij IBM werkt of gewerkt heeft en nog niet met pensioen is gegaan. Tot die tijd is onze huidige, inmiddels geactualiseerde planner via intranet beschikbaar. Heeft u het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de planner en werkt u bij IBM, dan kunt u alsnog inloggen op de PensioenPlanner via intranet.

Bent u onlangs vertrokken bij IBM, dan krijgt u binnenkort een eindoverzicht van uw IBM-pensioen. Hierin wordt het door u opgebouwde eindkapitaal vermeld. Werkt u niet meer bij IBM, dan kunt u vanaf mei 2017 inloggen in onze nieuwe Planner. De nieuwe Planner is dan te benaderen via de website van SPIN. Heeft u in de tussentijd vragen, dan adviseren wij u om met ons contact op te nemen via spin@tkppensioen.nl of 050-582 7997.

 

Lees het volledige bericht
08 december 2015

PensioenPlanner nu ook voor OSX en Linux

De PensioenPlanner is vanaf nu ook beschikbaar voor gebruik op Macs en computers met Linux onder Windows VM. Het gebruik van de Planner op deze platforms kunnen we verder niet technisch ondersteunen. 

De Planner functioneert helaas niet op Linux Native, we raden u aan om de Planner op te starten binnen Windows VM. Heeft u nog vragen over de PensioenPlanner? Laat het ons weten via de Infodesk: pensioen@nl.ibm of 020-513 8600.

Lees het volledige bericht
28 augustus 2015

PensioenPlanner weer up to date

Voor werknemers die een DC-kapitaal opbouwen

De SPIN PensioenPlanner geeft u een vooruitzicht van uw pensioen. Om dat te kunnen berekenen, is een aantal aannames nodig. Deze aannames updaten we regelmatig zodat de uitkomsten van de Planner meebewegen met de marktontwikkelingen. Een aantal van de aannames is nu bijgesteld.

Door het updaten van aannames geeft de Planner u een realistischer beeld van uw uiteindelijke pensioen dan uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) of de gegevens in het Pensioenregister van de overheid. Die bedragen zijn namelijk gebaseerd op wettelijk voorgeschreven, vaste aannames voor pensioenen in heel Nederland. De SPIN PensioenPlanner rekent met actuelere, en meer op IBM’ers toegespitste gegevens.

Lees het volledige bericht
15 juni 2015

SPIN organiseert pensioeninloop

Donderdag 18 juni is er weer een SPIN-pensioeninloop. Het thema van de bijeenkomst is Alles over de PensioenPlanner

Lees het volledige bericht
03 februari 2015

PensioenPlanner is terug

De PensioenPlanner is volledig geüpdatet en staat weer online. De Planner geeft een indicatie van uw IBM-pensioen in de toekomst. 

Lees het volledige bericht
27 juni 2013

Weergave van uw DC-pensioen in PensioenPlanner

Voor IBMers die een DC-kapitaal opbouwen

Zoals u waarschijnlijk weet, is het in de DC-regeling van tevoren niet vast te stellen hoeveel DC-kapitaal u heeft opgebouwd wanneer u met pensioen gaat. Ook weten we vooraf niet hoeveel pensioen u daar mee kunt inkopen bij een verzekeraar. Dit hangt van een behoorlijk aantal onzekere factoren af, zoals de hoogte van de premies, rendementen en inkooptarieven van verzekeraars. Toch proberen we u een zo goed mogelijke inschatting te geven van uw DC-pensioen in de PensioenPlanner. Hiervoor hebben we bepaalde aannames gedaan, waardoor uw DC-pensioen wordt weergegeven binnen een geschatte marge.

Lees het volledige bericht