RSS

SPIN nieuwsoverzicht

16 januari 2017

Dekkingsgraad eind december: 121,1%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad kwam eind december uit op 121,1%. Het SPIN-bestuur hanteert deze dekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen. De actuele dekkingsgraad van december kwam uit op 125,5%.

Lees het volledige bericht
06 januari 2017

Toeslag 2017

Geld wordt elk jaar meestal minder waard omdat de prijzen stijgen. U kunt dan met hetzelfde geld minder kopen. Dit heet inflatie. Als de prijzen stijgen probeert het bestuur de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen te verhogen. Het bestuur van het pensioenfonds neemt hierover jaarlijks een besluit op basis van het toeslagbeleid van SPIN.

2016 was een turbulent jaar in economisch en financieel opzicht. Hoewel ook onze dekkingsgraad iets is gedaald, is deze boven de vereiste grens gebleven om dit jaar weer een toeslag te kunnen geven. Het SPIN-bestuur heeft besloten om toeslag te verlenen aan alle DB-deelnemers en pensioengerechtigden. Omdat de prijzen in 2016 echter nauwelijks zijn gestegen is de te verlenen toeslag beperkt en voor sommige groepen zelfs nul. In toeslagregeling 1 bedraagt de toeslag 0,05%. In toeslagregelingen 2 en 3 is de toeslag vastgesteld op nul. 

Lees hier onder welke toeslagregeling u valt.

Toeslag is niet vanzelfsprekend

U heeft geen recht op toeslagverlening en ook voor de lange termijn is het niet zeker of, en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Een toeslag is dus niet vanzelfsprekend. Of een verhoging werkelijk plaats kan vinden is namelijk ook afhankelijk van de financiële positie van SPIN. De financiële positie van SPIN wordt oa. uitgedrukt in de dekkingsgraad. Deze is mede afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten. Het kan dus zo zijn dat wij de eventuele prijsstijgingen mogelijk niet of slechts gedeeltelijk kunnen compenseren.

Lees het volledige bericht
20 december 2016

Dekkingsgraad november op 120,8%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad kwam eind november uit op 120,8%. Het SPIN-bestuur hanteert deze dekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen. Zoals gewoonlijk kunt u begin januari weer op onze website lezen of de toeslag wordt gegeven.

De actuele dekkingsgraad van november kwam uit op 124,1%.

Lees het volledige bericht