RSS

SPIN nieuwsoverzicht

18 december 2014

De Graadmeter niet in hoger beroep

Gepensioneerdenvereniging De Graadmeter heeft besloten niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van 2 september 2014. Hierin wees de rechtbank Amsterdam alle vorderingen van deze belangenvereniging af. Dat betekent dat de juridische strijd tussen De Graadmeter en IBM/SPIN is afgesloten.

Lees het volledige bericht
26 september 2014

Uitspraak in rechtszaak aangespannen door De Graadmeter

De rechtbank in Amsterdam heeft in zijn vonnis van 2 september 2014 alle vorderingen van de gepensioneerdenvereniging De Graadmeter afgewezen. De Graadmeter is opgericht uit onvrede met een eerdere uitspraak in de rechtszaak tussen de Grey Blue Circle en SPIN/IBM. De toenmalige uitspraak gold niet voor bepaalde groepen gepensioneerden/slapers. Hiertegen kwam De Graadmeter in het geweer met een (nieuwe) rechtszaak.

In de praktijk betekent het vonnis voor SPIN dat de huidige toeslagregelingen niet hoeven te worden gewijzigd. De Graadmeter kan nog tot 2 december dit jaar hoger beroep instellen.

Lees het volledige bericht
05 juni 2013

Gepensioneerden dagen SPIN opnieuw voor rechter

In navolging van de eerdere rechtszaak die in december 2007 werd gestart, klaagt een aantal IBM-gepensioneerden SPIN opnieuw aan. Een nieuwe vereniging van gepensioneerden, ‘de Graadmeter’, is speciaal voor deze rechtszaak in het leven geroepen. De vereniging bestaat uit medewerkers die na de oprichting van SPIN en vóór 1 juni 2006 met pensioen zijn gegaan. De vereniging is het er niet mee eens dat deze groep niet valt onder het vonnis in de eerdere rechtszaak over het versoberen van de toeslagregeling.

Lees het volledige bericht
08 december 2011

Vonnis in rechtszaak | Brieven verstuurd

In een vorig bericht kon u lezen dat de pensioengerechtigden voor wie het vonnis gevolgen heeft, in december van ons een brief zouden krijgen. Deze brieven zijn inmiddels verstuurd. Wij geven hierin een specificatie van de hoogte van de eenmalige uitkering en de correctie van het pensioen per 1 januari 2012.

Lees het volledige bericht
18 augustus 2011

Vonnis in rechtszaak: wat merkt u daar van?

In een eerder bericht lieten we u weten dat de rechter uitspraak heeft gedaan in de rechtszaak die gepensioneerden tegen SPIN hadden aangespannen. Na het vonnis hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de gevolgen ervan. Inmiddels kunnen we u melden wat er verandert, en voor wie.

Lees het volledige bericht
20 juni 2011

Uitspraak in rechtszaak SPIN - Grey Blue Circle

Op 31 mei j.l. heeft het Gerechtshof te Amsterdam uitspraak gedaan in het hoger beroep inzake de rechtszaak die de Grey Blue Circle (GBC) en vijf gepensioneerden hadden aangespannen tegen SPIN en IBM. Het vonnis schrijft voor dat SPIN voor de gepensioneerden en gewezen deelnemers (slapers) die destijds overgegaan zijn van AMEV naar SPIN de toeslagregeling van vóór 1 juni 2006 moet toepassen.

Lees het volledige bericht
19 oktober 2009

SPIN gaat in beroep

Op 1 juni 2006 heeft SPIN een aantal reglementswijzigingen doorgevoerd. Eén van de wijzigingen betrof het toeslagenbeleid. Voor alle gepensioneerden en (gewezen) deelnemers werd de prijsindex CPI-afgeleid gewijzigd in de prijsindex CPI, en de hoogte van de toeslagambitie werd teruggebracht van maximaal 100% naar maximaal 75% van de stijging van de prijsindex.

De Grey Blue Circle (GBC), de vereniging van IBM gepensioneerden, en 5 van haar gepensioneerde leden hebben hiertegen bezwaar gemaakt.

Lees het volledige bericht