RSS

SPIN nieuwsoverzicht

11 oktober 2016

Update verantwoord beleggen eerste halfjaar

Wij hechten waarde aan het bevorderen van duurzaamheid bij de industrieën waarin wij beleggen. Om dat in de praktijk te brengen, maken we gebruik van een organisatie die actief de dialoog aangaat met bedrijven over duurzaamheid. Dit heet ‘engagement’.

Onze engagement-partij geeft ons regelmatig updates over hun vorderingen. In dit bericht geven we u een indruk van de activiteiten en bereikte doelen. Maar er is nog veel meer vooruitgang geboekt, dus leest u vooral ook het volledige verslag.

Lees het volledige bericht
27 augustus 2015

Verantwoord beleggen | update eerste halfjaar 2015

SPIN is actief op het gebied van verantwoord beleggen. Het bedrijf Hermes EOS adviseert ons hierbij. Onlangs verschenen de Hermes EOS-rapporten van het eerste en tweede kwartaal van 2015. Uit het overzicht van Hermes’ activiteiten blijkt dat dit bedrijf zich succesvol bemoeid heeft met een aantal mondiale issues. SPIN plukt hier de vruchten van. 

Lees het volledige bericht
16 april 2015

Verantwoord beleggen | update tweede halfjaar 2014

SPIN is actief op het gebied van verantwoord beleggen. Het bedrijf Hermes EOS adviseert ons hierbij. Onlangs verschenen de Hermes EOS-rapporten van het derde en vierde kwartaal van 2014. Uit het overzicht van Hermes’ activiteiten blijkt dat dit bedrijf zich succesvol bemoeid heeft met een aantal mondiale issues. SPIN plukt hier de vruchten van. 

Lees het volledige bericht
12 september 2014

Verantwoord beleggen | update eerste halfjaar 2014

Onlangs verscheen het tweede kwartaalrapport van Hermes EOS, een bedrijf dat namens SPIN actief is op het gebied van verantwoord beleggen. Uit het overzicht van Hermes’ activiteiten blijkt dat dit bedrijf wereldwijd heel wat voor elkaar krijgt. SPIN plukt hier de vruchten van. 

Lees het volledige bericht
28 februari 2014

Uitsluitingslijst clustermunitie up to date

In navolging van het eerdere bericht over onze uitsluitingslijst, melden we u dat we deze lijst up to date hebben gemaakt. Op dit moment beleggen wij niet in de volgende bedrijven: 

  • Aeroteh (Romania)
  • Doosan (South Korea
  • Hanwha Corp. (South Korea)
  • Poongsan Corp. & Holdings (South Korea)
  • Singapore Technologies Engeneering Ltd (Singapore)
  • Textron (USA)
Nieuw op de lijst zijn: 
  • Techsystems (USA),
  • Samsung Techwin Co Ltd (South Korea)
Lees het volledige bericht
19 september 2013

Verantwoord beleggen | update H1 2013

SPIN maakt op verschillende manieren werk van verantwoord beleggen. Eén daarvan is op het gebied van engagement. Engagement is het aangaan van de dialoog met ondernemingen die slecht scoren op criteria voor duurzaam en verantwoord beleggen.

Wij hebben een externe partij ingehuurd die de engagement namens ons uitvoert. Deze partij, Hermes EOS, doet dit ook namens andere pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Door gezamenlijk op te treden, is de engagement effectiever.

De activiteiten van het afgelopen halfjaar zijn terug te lezen in de rapporten (zie onderaan dit bericht) die onze partij heeft gepubliceerd. Hierin leest u onder meer over bestuur, milieu en de ramp in de kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh. 

Lees het volledige bericht
23 april 2013

Kwartaalupdate duurzaam beleggen

Het laatste kwartaal van 2012 is onze engagement-partij EOS actief geweest op allerlei gebieden. Onderwerpen van discussie waren o.a.:
• Strategie en bestuur
• Uitgaven voor bedrijfspolitiek en lobbyen
• Palmolieplantages en ontbossing

Lees de kwartaalupdate

Lees het volledige bericht
19 december 2012

Verbod op investeringen in clustermunitie

Op 1 januari 2013 gaat een nieuwe wet in op het gebied van verantwoord beleggen. Het is dan voor institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen) wettelijk verboden om direct te investeren in bedrijven die clustermunitie produceren, verkopen of distribueren. Het SPIN-bestuur heeft hiervoor een zogenoemde uitsluitingslijst vastgesteld. SPIN zal niet langer investeren in de bedrijven die op deze lijst staan. De lijst gaat ook per 1 januari in.

Lees het volledige bericht
22 november 2012

Verantwoord beleggen in Q3

Het afgelopen kwartaal heeft onze engagement-partij Hermes EOS wederom niet stilgezeten op het gebied van verantwoord beleggen. Hermes heeft een rapport gepubliceerd, waarin u kunt lezen over de activiteiten die ze o.a. namens ons ondernemen. Een greep uit de onderwerpen van de afgelopen tijd:
- Structuur van het bestuur, beloning, business strategie en risk management
- Gebruik van mineralen uit oorlogsgebieden in Congo
- Gezondheid en veiligheid in mijnen
- Uitbuiting van kwetsbare mensen in de farmaceutische industrie

Lees het volledige bericht
30 oktober 2012

Verantwoord beleggen in Q2

Het afgelopen kwartaal heeft onze engagement-partij Hermes Equity Ownership Services (kortweg EOS) zich wederom sterk gemaakt voor verantwoord beleggen. EOS handelt o.a. namens ons om de dialoog aan te gaan met bedrijven die zich weinig of niet houden aan internationale afspraken voor verantwoord beleggen. Op deze pagina leest u daar meer over. 

Kijk hier voor de volledige rapportage (pdf). NB: pagina’s 19 en 20 zijn niet van toepassing voor ons; EOS stemt niet namens ons op aandeelhoudersvergaderingen. Dit doet een andere partij: Risk Metrics.

Lees het volledige bericht