RSS

SPIN nieuwsoverzicht

30 januari 2017

Bent u thuis in pensioenen? Dan is ons VO op zoek naar u!

VO 2017 - potloodOp 1 juli gaat er weer een nieuw Verantwoordingsorgaan (VO) van start. We zijn op zoek naar betrokken en kundige mensen die hierin hun steentje willen bijdragen. Bent u thuis in pensioen en houdt u wel van een uitdaging? Meld u dan aan als kandidaat voor de verkiezingen in april!

Ga naar de actiepagina of lees hieronder verder.

Lees het volledige bericht
24 januari 2017

Contributie JW Schottefonds verlaagd voor gepensioneerden

Als u werkt bij IBM, dan kent u het JW Schottefonds waarschijnlijk wel. U kunt lid worden van deze stichting, die de deelnemers bijstaat als ze door ziekte, invaliditeit of andere omstandigheden voor onvoorziene uitgaven komen te staan. Als u tijdens uw dienstverband al lid was kunt u dat ook na uw pensionering blijven. 

De jaarcontributie voor gepensioneerden is per 1 januari dit jaar verlaagd naar 5 euro. Bent u gepensioneerd lid, dan wordt dit bedrag binnenkort automatisch van uw rekening afgeschreven. 

Lees het volledige bericht
16 januari 2017

Dekkingsgraad eind december: 121,1%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad kwam eind december uit op 121,1%. Het SPIN-bestuur hanteert deze dekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen. De actuele dekkingsgraad van december kwam uit op 125,5%.

Lees het volledige bericht
06 januari 2017

Toeslag 2017

Geld wordt elk jaar meestal minder waard omdat de prijzen stijgen. U kunt dan met hetzelfde geld minder kopen. Dit heet inflatie. Als de prijzen stijgen probeert het bestuur de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen te verhogen. Het bestuur van het pensioenfonds neemt hierover jaarlijks een besluit op basis van het toeslagbeleid van SPIN.

2016 was een turbulent jaar in economisch en financieel opzicht. Hoewel ook onze dekkingsgraad iets is gedaald, is deze boven de vereiste grens gebleven om dit jaar weer een toeslag te kunnen geven. Het SPIN-bestuur heeft besloten om toeslag te verlenen aan alle DB-deelnemers en pensioengerechtigden. Omdat de prijzen in 2016 echter nauwelijks zijn gestegen is de te verlenen toeslag beperkt en voor sommige groepen zelfs nul. In toeslagregeling 1 bedraagt de toeslag 0,05%. In toeslagregelingen 2 en 3 is de toeslag vastgesteld op nul. 

Lees hier onder welke toeslagregeling u valt.

Toeslag is niet vanzelfsprekend

U heeft geen recht op toeslagverlening en ook voor de lange termijn is het niet zeker of, en in hoeverre toeslagverlening zal plaatsvinden. Een toeslag is dus niet vanzelfsprekend. Of een verhoging werkelijk plaats kan vinden is namelijk ook afhankelijk van de financiële positie van SPIN. De financiële positie van SPIN wordt oa. uitgedrukt in de dekkingsgraad. Deze is mede afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten. Het kan dus zo zijn dat wij de eventuele prijsstijgingen mogelijk niet of slechts gedeeltelijk kunnen compenseren.

Lees het volledige bericht
20 december 2016

Dekkingsgraad november op 120,8%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad kwam eind november uit op 120,8%. Het SPIN-bestuur hanteert deze dekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen. Zoals gewoonlijk kunt u begin januari weer op onze website lezen of de toeslag wordt gegeven.

De actuele dekkingsgraad van november kwam uit op 124,1%.

Lees het volledige bericht
16 december 2016

Onze administraties en servicedesk gaan verhuizen!

verhuismannetjes Vanaf 1 januari aanstaande werken wij niet meer met twee, maar één administrateur: TKP Pensioen. TKP voert op dit moment al de DC-regeling voor ons uit, vanaf 1 januari zullen ze ook de DB-regeling en de uitkeringen namens ons administreren en uitvoeren.

Wat betekent dit voor u?

Deze overgang heeft geen gevolgen voor uw pensioen zelf. Wel verandert een aantal praktische zaken voor u.

Contact met ons opnemen

Heeft u vragen over uw pensioen? Dan kunt u vanaf 1 januari op de volgende manieren met ons contact opnemen:

Telefoon: 050-582 7997

E-mail: spin@tkppensioen.nl

Post: Postbus 5278, 9700 GG Groningen

U krijgt een (nieuw) pensioennummer

Heeft u alleen een DB-pensioen, of ontvangt u een pensioen van ons? Dan vervalt uw huidige herkennings-/polisnummer in 2017. U krijgt een nieuw pensioennummer bij TKP. U ontvangt dit nummer via de post van ons.

Heeft u zowel een DB- als een DC-pensioen? Dan vervalt het herkenningsnummer van uw DB-pensioen. Voortaan heeft u nog maar één nummer, het pensioennummer van TKP. U ontvangt dit nummer via de post van ons.

Heeft u alleen een DC-pensioen? Dan behoudt u uw pensioennummer. Alleen onze contactgegevens wijzigen.

Vermeld uw pensioennummer als u met ons contact opneemt, wij kunnen u dan sneller van dienst zijn.

 

Lees het volledige bericht
07 december 2016

[update] PensioenPlanner weer up to date gemaakt

[Dit bericht is aangepast op 5 januari 2017.]

Voor werknemers die een DC-kapitaal opbouwen

De PensioenPlanner gaf een te rooskleurig vooruitzicht, wij hebben uw pensioenvooruitzicht naar beneden bijgesteld
U wilt niet alleen weten hoeveel pensioenkapitaal u heeft opgebouwd, maar ook hoeveel inkomen u daar na pensionering mee kunt inkopen. De SPIN PensioenPlanner geeft u daarom een vooruitzicht van uw pensioen. Om dit vooruitzicht te kunnen inschatten is een aantal aannames nodig, waaronder verwachte rendementen. Deze aannames updaten we regelmatig. De Planner houdt op deze manier rekening met de marktontwikkelingen. Na de zomer van 2015 berichtten we u dat we verwachte rendementen naar beneden hadden bijgesteld. Wij hebben helaas geconstateerd dat deze aanpassing destijds niet correct is doorgevoerd. Hierdoor bleef de Planner een (te) hoog vooruitzicht geven. Wij vinden het belangrijk om u een zo goed mogelijk beeld te geven van uw pensioen. We vinden het dan ook erg vervelend dat dit niet eerder is opgemerkt en bieden oprecht onze verontschuldigingen aan. We hebben de fout afgelopen december hersteld.

Als u met pensioen bent gegaan of een waardeoverdracht heeft gedaan, dan heeft u het juiste kapitaal gekregen
Als u met pensioen bent gegaan, of uw pensioen heeft overgedragen naar een andere pensioenuitvoerder, dan heeft u van ons het werkelijk aanwezige kapitaal meegekregen. De fout in de Planner heeft hier geen invloed op gehad.

Wat nu?
Op dit moment werken wij aan een nieuwe pensioenplanner. Naar verwachting zal deze nieuwe planner vanaf mei 2017 beschikbaar zijn voor iedereen die bij IBM werkt of gewerkt heeft en nog niet met pensioen is gegaan. Tot die tijd is onze huidige, inmiddels geactualiseerde planner via intranet beschikbaar. Heeft u het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de planner en werkt u bij IBM, dan kunt u alsnog inloggen op de PensioenPlanner via intranet.

Bent u onlangs vertrokken bij IBM, dan krijgt u binnenkort een eindoverzicht van uw IBM-pensioen. Hierin wordt het door u opgebouwde eindkapitaal vermeld. Werkt u niet meer bij IBM, dan kunt u vanaf mei 2017 inloggen in onze nieuwe Planner. De nieuwe Planner is dan te benaderen via de website van SPIN. Heeft u in de tussentijd vragen, dan adviseren wij u om met ons contact op te nemen via spin@tkppensioen.nl of 050-582 7997.

 

Lees het volledige bericht
17 november 2016

Vrijwel alleen positieve rendementen op uw DC-beleggingen in Q3

Voor iedereen die bij ons een DC-kapitaal opbouwt

Het afgelopen kwartaal behaalden uw pensioenbeleggingen over bijna de hele linie positieve resultaten. Alleen de staatsobligaties bleven onveranderd. Ontwikkelingen die speelden waren de rente, maatregelen van de Europese Centrale Bank en de opkomende Aziatische aandelenmarkt.

Lees de marktupdate over het derde kwartaal 

Wereldwijde Aandelenfonds

4,5% in euro’s

Aandelen opkomende markten

9,0% in euro’s

Staatsobligaties exclusief Frankrijk

0,0%

Bedrijfsobligaties exclusief de financiële sector

1,1% in euro’s

Risicovolle bedrijfsobligaties

4,7%

Staatsobligaties opkomende landen

4,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees het volledige bericht
17 november 2016

Dekkingsgraad oktober: 120,7%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad kwam eind oktober uit op 120,7%. Het SPIN-bestuur hanteert deze dekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen. De actuele dekkingsgraad van oktober kwam uit op 123,1%. Lees het volledige bericht
13 oktober 2016

Dekkingsgraad september: 120,6%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad kwam eind september uit op 120,6%. Het SPIN-bestuur hanteert deze dekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen. De actuele dekkingsgraad van september kwam uit op 122,4%.

Lees het volledige bericht