RSS

SPIN nieuwsoverzicht

10 juni 2010

Dekkingsgraad juli op 124%

Per eind juli staat de dekkingsgraad op 124%. Dit is een verbetering van 3% ten opzichte van de maand ervoor.

Lees het volledige bericht
23 januari 2010

IBM-pensioen bij AMEV? Lees meer

Bij SPIN krijgen we regelmatig vragen van oud-IBM`ers over hun pensioen dat bij de oprichting van SPIN bij AMEV is blijven staan. Dit is voor sommigen verwarrend, en daar hebben we begrip voor. We leggen hier graag uit hoe de situatie in elkaar steekt. In het kort komt het erop neer dat het pensioen van deze oud-IBM`ers gedeeltelijk in beheer is bij AMEV, en gedeeltelijk bij SPIN.

Lees het volledige bericht
09 december 2009

Inzicht in de kosten van uw DC-regeling

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kwam deze maand met een rapport waaruit blijkt dat Nederlandse pensioenuitvoerders hun deelnemers te weinig inzicht geven in de kosten van hun DC-regeling. Bij DC-pensioenregelingen dragen de deelnemers zelf de beleggingsrisico’s. Ook bij IBM nemen veel werknemers deel aan een DC-regeling.

Wat blijkt? In vergelijking met andere Nederlandse DC-regelingen valt de IBM DC-regeling juist erg gunstig uit voor u als deelnemer. Doordat u minder kosten heeft, blijft er meer over om te beleggen, en om later pensioen van in te kopen.

Lees het volledige bericht
19 oktober 2009

SPIN gaat in beroep

Op 1 juni 2006 heeft SPIN een aantal reglementswijzigingen doorgevoerd. Eén van de wijzigingen betrof het toeslagenbeleid. Voor alle gepensioneerden en (gewezen) deelnemers werd de prijsindex CPI-afgeleid gewijzigd in de prijsindex CPI, en de hoogte van de toeslagambitie werd teruggebracht van maximaal 100% naar maximaal 75% van de stijging van de prijsindex.

De Grey Blue Circle (GBC), de vereniging van IBM gepensioneerden, en 5 van haar gepensioneerde leden hebben hiertegen bezwaar gemaakt.

Lees het volledige bericht