RSS

SPIN nieuwsoverzicht

11 oktober 2016

Effect van eerder of later met pensioen in Pensioenregister

Kent u het Pensioenregister al? Het is dé online plek waar u een overzicht krijgt van al het pensioen dat u heeft opgebouwd. Ook de AOW staat erin vermeld. Hier krijgt u een aardig beeld van uw inkomen van straks. De moeite waard om eens te bezoeken.

Het Pensioenregister laat u verschillende indicaties zien van uw inkomen later. Zoals de stand van nu en de verwachting op 67 jaar. Het Register wordt regelmatig voorzien van nieuwe functionaliteiten. Zo kunt u inmiddels ook bekijken hoeveel pensioen u ongeveer krijgt als u eerder of later met pensioen wilt dan de standaard pensioenleeftijd. 

Lees het volledige bericht
11 oktober 2016

Update verantwoord beleggen eerste halfjaar

Wij hechten waarde aan het bevorderen van duurzaamheid bij de industrieën waarin wij beleggen. Om dat in de praktijk te brengen, maken we gebruik van een organisatie die actief de dialoog aangaat met bedrijven over duurzaamheid. Dit heet ‘engagement’.

Onze engagement-partij geeft ons regelmatig updates over hun vorderingen. In dit bericht geven we u een indruk van de activiteiten en bereikte doelen. Maar er is nog veel meer vooruitgang geboekt, dus leest u vooral ook het volledige verslag.

Lees het volledige bericht
13 september 2016

SPIN.FO september: de links

cover spinfo sep 2016

Afgelopen weekend is de SPINFO weer bij u op de mat gevallen. Hierin verwijzen we naar diverse websites. We zetten de links hieronder even voor u op een rij.

Boekje ‘Inkomsten en uitgaven in balans’ (actiecode IUIBM16 tot 17 oktober)

Laatste stand van de dekkingsgraad (relevant voor DB-pensioenen en uitkeringen)

Startpunt Geldzaken (Nibud)

Bufferberekenaar Nibud

Al uw pensioen op een rijtje? Ga naar het Pensioenregister

Alles over geldzaken

Pensioen123 voor IBM BasisPensioen deelnemers C

Informatie over pensioen inkopen met uw DC-kapitaal

Simuleren met uw IBM-pensioen

Coaching en beweging met Nanny Vogelaar

 

Heeft u een vraag over uw pensioen? Mail ons!

Lees het volledige bericht
16 september 2016

Dekkingsgraad augustus op 120,4%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad kwam eind augustus uit op 120,4%. Het SPIN-bestuur hanteert deze dekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen. De actuele dekkingsgraad van augustus kwam uit op 121,1%.

Lees het volledige bericht
18 augustus 2016

Dekkingsgraad juli op 120,5%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad kwam eind juli uit op 120,5%. Het SPIN-bestuur hanteert deze dekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen. De actuele dekkingsgraad van juli kwam uit op 120,7%.

Lees het volledige bericht
09 augustus 2016

Positieve rendementen op uw DC-beleggingen in Q2

Voor iedereen die bij ons een DC-kapitaal opbouwt

Het afgelopen kwartaal behaalden uw pensioenbeleggingen over de hele linie positieve resultaten. Ontwikkelingen die speelden waren de Brexit, maatregelen van de Europese Centrale Bank en de opkrabbelende Chinese economie.

Lees de marktupdate over het tweede kwartaal 

Wereldwijde Aandelenfonds

1,2% in euro’s

Aandelen opkomende markten

4,9% in euro’s

Staatsobligaties exclusief Frankrijk

7,2%

Bedrijfsobligaties exclusief de financiële sector

2,4% in euro’s

Risicovolle bedrijfsobligaties

3,7%

Staatsobligaties opkomende landen

5,3%

Lees het volledige bericht
09 augustus 2016

Na uw pensionering doorbeleggen met uw DC-kapitaal

Voor iedereen die bij ons een DC-kapitaal opbouwt | updated 28 aug 2016

Vanaf 1 september 2016 is een nieuwe wet van kracht die het mogelijk maakt om ná uw pensionering meer uit uw pensioen te halen. Voorheen kocht u bij uw pensionering met uw pensioenkapitaal een vaste uitkering in. Met deze wet krijgt u de mogelijkheid om door te beleggen bij uw verzekeraar. Uw pensioen kan hoger uitvallen, maar u loopt ook meer risico’s.

Doorbeleggen kan in uw voordeel werken. We raden u wel aan om deze keuzemogelijkheid te bespreken met een financieel adviseur.

Lees het volledige bericht
22 juli 2016

Terugblik 2015

Begin juli kwam ons jaarverslag over 2015 weer uit, een goed moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Pensioenen hebben in 2015 wederom veel aandacht gekregen in de media en de landelijke politiek. Per 1 januari 2015 is de Wet aanpassing financieel toetsingskader pensioenfondsen (nFTK) ingevoerd. Het in deze wetgeving omschreven technisch onderhoud vormt de opmaat naar meer structurele veranderingen die volgens het kabinet nodig zijn voor het Nederlandse pensioenstelsel. Daarbij staan zaken als financiering, risicohouding, solidariteit, premiestelling en communicatie centraal.

Lees het volledige bericht
14 juli 2016

Brexit-update: beurzen trekken aan

In een eerder bericht vertelden we u over de gevolgen van de Brexit voor onze pensioenbeleggingen. De eerste, directe gevolgen van de Brexit voor de pensioenen bleken toen beperkt te zijn voor de DB-pensioenen. De DC-resultaten hadden meer of minder te lijden, afhankelijk van het beleggingsprofiel waarin u belegt. Inmiddels kunnen we u melden dat de beurzen hersteld zijn. Met name de Amerikaanse beurzen staan er momenteel goed voor.

De gevolgen hiervan zijn terug te zien aan onze resultaten van juni. De actuele dekkingsgraad (relevant voor DB-pensioenen) steeg naar van 120,3% in mei naar 121,1% in juni. De beleidsdekkingsgraad daalde licht, maar dat werd veroorzaakt doordat dit percentage bestaat uit een gemiddelde van de afgelopen 12 maanden.

De DC-beleggingen bleven in juni gemengde resultaten boeken.  

Lees het volledige bericht
14 juli 2016

Dekkingsgraad juni op 120,8%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad kwam eind juni uit op 120,8%. Het SPIN-bestuur hanteert deze dekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen. De actuele dekkingsgraad van juni kwam uit op 121,1%.

Lees het volledige bericht