RSS

SPIN nieuwsoverzicht

31 maart 2016

Rinus Verloop volgt Hans Beima op in bestuur

Op 1 maart 2016 heeft bestuurder Hans Beima zijn bestuursfunctie neergelegd wegens regulier aftreden. Hij is op 24 maart opgevolgd door Rinus Verloop. De Grey Blue Circle heeft Rinus voorgedragen, waarna het Algemeen Bestuur hem heeft benoemd.

Lees het volledige bericht
14 maart 2016

Dekkingsgraad februari op 124,6%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad kwam eind februari uit op 124,6%. Het SPIN-bestuur hanteert deze dekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen. De actuele dekkingsgraad daalde met een procent naar 119%. 

Lees het volledige bericht
03 maart 2016

Leen den Bakker herbenoemd als bestuurslid

Op 1 maart liep de bestuurstermijn van Leen den Bakker af. Hij zit in het bestuur namens de werkgever. Het bestuur heeft hem opnieuw benoemd als lid.

Lees het volledige bericht
27 februari 2016

SPIN.FO februari: de links

De SPIN.FO is dit weekend weer verschenen. In diverse artikelen staan links genoemd naar meer informatie. Kijk hieronder voor een overzicht. 

Lees het volledige bericht
24 februari 2016

Uw DC-rendementen in Q4 2015

Voor werknemers en ex-werknemers met een DC-kapitaal bij SPIN

In het afgelopen kwartaal werd voor het eerst belegd volgens de nieuwe beleggingsprofiele die wij u rond de zomer aankondigden. De aandelenfondsen lieten het laatste kwartaal positieve rendementen zien (wereldaandelen 5,7% en opkomende markten 5,1%). In totaal sloten uw aandelenfondsen het jaar 2015 af met een positief resultaat van 7,2%.

De obligaties gaven een wat wisselender beeld het afgelopen kwartaal: de rendementen van de drie nieuwe fondsen kwamen uit op 1,1% (opkomende landen), -0,5% (risicovolle bedrijfsobligaties) en 0,4% (bedrijfsobligaties excl. financiële sector). Het sinds 2008 bestaande obligatiefonds eindigde op -1,6%. Over het gehele afgelopen jaar genomen behaalde dat fonds een rendement van -0,6%.

Bekijk de marktupdate over het afgelopen kwartaal

Bekijk de actuele rendementen van uw beleggingsprofiel per maand of per jaar

Meer over de fondsen waar wij uw kapitaal in beleggen

Lees het volledige bericht
23 februari 2016

Dekkingsgraad december en januari op 125%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

De beleidsdekkingsgraad is eind januari uitgekomen op 125,2%. Deze is iets gedaald ten opzichte van de (inmiddels definitieve) eindstand over 2015 van 125,5%. Het SPIN-bestuur hanteert de beleidsdekkingsgraad als leidraad bij het wel of niet jaarlijks verhogen van de pensioenen.

De actuele dekkingsgraden lieten een ander beeld zien: Die van januari is ten opzichte van december 2015 gezakt van 124% naar 120%.

De daling in januari werd veroorzaakt door twee factoren: in januari verleenden we de jaarlijkse toeslag. Hierdoor daalde de dekkingsgraad met een half procent. Daarnaast daalde de rente waarmee wij de dekkingsgraad moeten berekenen. Dit verklaarde met name de rest van de daling.

Lees hieronder meer over de dekkingsgraad.

Lees het volledige bericht
22 februari 2016

Update: dekkingsgraad

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

Normaal gesproken had u tegen deze tijd de beleidsdekkingraad van eind januari op de website kunnen bekijken. Deze is nog niet bekend. We hopen u zo spoedig mogelijk een definitieve stand te kunnen geven. We vragen nog even uw begrip en geduld.

De dekkingsgraad per eind januari is in ieder geval wel lager dan die van december. Dit komt o.a. doordat we in januari een toeslag hebben gegeven en omdat de markten momenteel erg onrustig zijn.

 

Lees het volledige bericht
12 januari 2016

Toeslag 2016: uw pensioen gaat ook dit jaar weer omhoog

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM, of een IBM-pensioen ontvangt

Het SPIN-bestuur is blij om te melden dat de pensioenen in 2016 weer verhoogd worden met een volledige toeslag. Pensioenen onder toeslagregeling 1 stijgen met 0,45%, pensioenen onder toeslagregeling 2 en 3 met 0,39%. De toeslagen zijn van toepassing op DB-pensioenen en pensioenuitkeringen.

Lees het volledige bericht
10 december 2015

Dekkingsgraad november op 125,9%

Voor iedereen die bij ons een DB-pensioen opbouwt, zijn/haar DB-pensioen bij ons heeft laten staan na vertrek bij IBM of een IBM-pensioen ontvangt

Eind november is onze dekkingsgraad uitgekomen op 125,9%. Dit is de zogeheten beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de dekkingsgraden van december 2014 tot en met november 2015.

 

Lees het volledige bericht
08 december 2015

PensioenPlanner nu ook voor OSX en Linux

De PensioenPlanner is vanaf nu ook beschikbaar voor gebruik op Macs en computers met Linux onder Windows VM. Het gebruik van de Planner op deze platforms kunnen we verder niet technisch ondersteunen. 

De Planner functioneert helaas niet op Linux Native, we raden u aan om de Planner op te starten binnen Windows VM. Heeft u nog vragen over de PensioenPlanner? Laat het ons weten via de Infodesk: pensioen@nl.ibm of 020-513 8600.

Lees het volledige bericht
Vorige pagina 1 
...
 3 4 5 6 7 
...
 25 Volgende pagina